X

Học Tiếng Thụy Điển & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên của bạn tại Thụy Điển

Chương trình hòa nhập Tiếng Thụy Điển thực sự khi sinh hoạt tại nhà giáo viên.
Đánh giá tổng quan các trường ở Thụy Điển được liệt kê trong danh sách:: 4.6/5.0  (7 ý kiến đánh giá)
2 trường ngoại ngữ trong Thụy Điển hiện có Học Tập & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Thụy Điển kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Scania

4.2/5.0  (189 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

 
Standard Programme

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 1
3330 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

3330 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Thụy Điển trực tuyến trên trang web này =
3330 € Standard Programme (Các khóa học Tiếng Thụy Điển - Các buổi học 15 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Standard Programme Intensive

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 1
4530 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

4530 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Thụy Điển trực tuyến trên trang web này =
4530 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Thụy Điển - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Stockholm

4.6/5.0  (7 ý kiến đánh giá Stockholm)
4.2/5.0  (189 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

 
Standard Programme

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 1
3330 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

3330 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Thụy Điển trực tuyến trên trang web này =
3330 € Standard Programme (Các khóa học Tiếng Thụy Điển - Các buổi học 15 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Standard Programme Intensive

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 1
4530 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

4530 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Thụy Điển trực tuyến trên trang web này =
4530 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Thụy Điển - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc