X

Các Lớp Học Tiếng Trung Quốc Riêng Tư ở Đài Loan

Đài Loan - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Trung Quốc cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Đài Loan được liệt kê trong danh sách:: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)
2 trường ngoại ngữ trong Đài Loan hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Trung Quốc kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Đài Bắc

 
Private Mandarin lessons

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1380 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1380 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Globe Mandarin School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
1020 € Private Mandarin lessons (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 330 € Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 30 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Private Mandarin lessons with Student Accommodation

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1500 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1500 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Globe Mandarin School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
1470 € Private Mandarin lessons with Student Accommodation (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Căn hộ - ở chung / Khu Nhà, Phòng đơn, Không có bữa ăn - Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở
+ 30 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Private Mandarin lessons with Executive Accommodation

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1830 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1830 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Globe Mandarin School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
1800 € Private Mandarin lessons with Executive Accommodation (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Căn hộ - ở riêng, Phòng đôi, Không có bữa ăn - Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở
+ 30 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
Private Mandarin Lessons (8)

Buổi học một tuần: 8  | Số người tối đa của nhóm : 1
1117 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1117 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Taiwan Mandarin Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
448 € Private Mandarin Lessons (8) (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 8 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 629 € Khu Nhà Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 40 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Private Mandarin Lessons (20)

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1809 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1809 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Taiwan Mandarin Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
1140 € Private Mandarin Lessons (20) (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 629 € Khu Nhà Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 40 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc