X
Thổ Nhĩ Kỳ - Học Tập & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên
1 trường ngoại ngữ trong Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp các khóa học Học Tập & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên từ
cho một khóa học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ 2 tuần đã bao gồm nhà ở.

Chương trình hòa nhập Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ thực sự khi sinh hoạt tại nhà giáo viên.

Đánh giá tổng quan các trường ở Thổ Nhĩ Kỳ được liệt kê trong danh sách::
5.0/5.0 (1 ý kiến đánh giá)

Istanbul

Buổi học một tuần: 10
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Buổi học một tuần: 10
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Buổi học một tuần: 10
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Buổi học một tuần: 10
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
onscroll="return false;">
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm