X

Các Lớp Học Tiếng Nga Riêng Tư ở Ukraina

Ukraina
2 trường ngoại ngữ trong Ukraina hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Nga kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các buổi học Tiếng Nga cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Đánh giá tổng quan các trường ở Ukraina được liệt kê trong danh sách::
4.0/5.0 (11 ý kiến đánh giá)

Kiev

Quy mô trường: S
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Các hạng mục khoá học (17) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (12)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 10
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (13)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học 11.Thg 1.2016, 08.Thg 2.2016, 14.Thg 3.2016, 11.Thg 4.2016, 16.Tháng Năm.2016, 30.Tháng Năm.2016, 13.Thg 6.2016, 27.Thg 6.2016, 11.Thg 7.2016, 25.Thg 7.2016, 08.Thg 8.2016, 22.Thg 8.2016, 12.Thg 9.2016, 10.Thg 10.2016, 14.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (13)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (13)
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc