X

Các Trường Ngoại Ngữ Tiếng Anh ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ
44 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ, giá dao động từ
đến
cho khóa học Tiếng Anh 2 tuần đã bao gồm chỗ ở.

Tìm trường Tiếng Anh tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. So sánh chất lượng, ý kiến đánh giá và các lời đề nghị về khóa học Tiếng Anh cho người lớn và học sinh sinh viên tại Hoa Kỳ. Bạn cũng có thể so sánh các khóa học dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ.

Học viên đánh giá chung các trường ở Hoa Kỳ:
4.0/5.0 (445 ý kiến đánh giá)

Beverly Hills

Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (16)

Boston

Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (8)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (14)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (25)
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (15)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (1)

Chicago

Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (1)

Denver

Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (1)

Fort Lauderdale

Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (19)

Honolulu

Các hạng mục khoá học (14) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (22)
Các hạng mục khoá học (13) Nơi Ở (5) Trang thiết bị (20)
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (18)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (1)

Thành phố Jersey

Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (6)

Las Vegas

Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (5)

Los Angeles

Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (5)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (5) Trang thiết bị (15)
Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (8)
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (20)

Miami

Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (11)
Các hạng mục khoá học (1) Nơi Ở (0) Trang thiết bị (17)
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (23)
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (5) Trang thiết bị (16)

New Orleans

Các hạng mục khoá học (1) Nơi Ở (1)

New York

Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (7)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (10)
Các hạng mục khoá học (3) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (8)
Các hạng mục khoá học (15) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (15)

Orlando

Philadelphia

Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (5) Trang thiết bị (5)

Princeton

Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (42)

San Diego

Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (12)
Các hạng mục khoá học (2) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (28)
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (16)

San Francisco

Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (6)
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (18)
Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (1)

Santa Monica

Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (12)

Washington DC

Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (7)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (22)
Hoa Kỳ:  Giới thiệu thêm các khóa học Tiếng Anh tại Ấn Độ, Anh, Bắc Ireland (Vương Quốc Anh), Canada, Hoa Kỳ, Ireland, Malta, Nam Phi, New Zealand, Scotland, Úc, Wales và danh sách tất cả các trường ngoại ngữ trên thế giới giới thiệu về các khóa học Tiếng Anh của mình.
Trang web độc lập được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới nhận đăng ký đặt chỗ các khóa học ngoại ngữ , các buổi học Tiếng Anh & các lớp học Tiếng Anh & các chương trình học Tiếng Anh ở nước ngoài tại các trường Tiếng Anh ở Hoa Kỳ.
Ngày bắt đầu
Tính giá
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc