X

Học Tiếng Anh & Âm Nhạc ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ - Tiếng Anh & Âm Nhạc
Tham dự khóa học ngoại ngữ khi học nhạc
Đánh giá tổng quan các trường ở Hoa Kỳ được liệt kê trong danh sách:: 4.3/5.0  (55 ý kiến đánh giá)
2 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ hiện có Tiếng Anh & Âm Nhạc khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Honolulu

4.2/5.0  (5 ý kiến đánh giá)

 
English + Ukulele 16

Buổi học một tuần: 16  | Số người tối đa của nhóm : 15
1970 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1970 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
990 US$ English + Ukulele 16 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 16 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 US$ Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
English + Ukulele 20

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
2060 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2060 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1080 US$ English + Ukulele 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 US$ Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
English + Ukulele 25

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 15
2200 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2200 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1220 US$ English + Ukulele 25 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 US$ Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.3/5.0  (40 ý kiến đánh giá)

 
English + Hula or Ukulele (Hawaiian English Adventures)

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
1720 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1720 US$ =
890 US$ English + Hula or Ukulele (Hawaiian English Adventures) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 680 US$ Nhà Nghỉ Waikiki Beachside, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc