X

Học Tiếng Anh & Lướt Ván Buồm ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ - Tiếng Anh & Lướt Ván Buồm
Tham dự khóa học ngoại ngữ khi luyện tập môn lướt ván buồm.
Đánh giá tổng quan các trường ở Hoa Kỳ được liệt kê trong danh sách:: 4.3/5.0  (46 ý kiến đánh giá)
2 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ hiện có Tiếng Anh & Lướt Ván Buồm khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Honolulu

4.2/5.0  (5 ý kiến đánh giá)

 
English + Surfing 16

Buổi học một tuần: 16  | Số người tối đa của nhóm : 15
2040 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2040 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1060 US$ English + Surfing 16 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 16 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 US$ Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
English + Surfing 20

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
2130 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2130 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1150 US$ English + Surfing 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 US$ Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
English + Surfing 25

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 15
2270 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2270 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1290 US$ English + Surfing 25 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 US$ Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.3/5.0  (40 ý kiến đánh giá)

 
English + Surfing (Hawaiian English Adventures)

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
1860 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1860 US$ =
1030 US$ English + Surfing (Hawaiian English Adventures) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 680 US$ Nhà Nghỉ Waikiki Beachside, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc