X

Khóa Luyện Thi Chứng Chỉ Cambridge Advanced ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ - Chứng Chỉ Cambridge Advanced
16 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ hiện có Chứng Chỉ Cambridge Advanced khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Chứng Chỉ Cambridge Advanced. Các khóa luyện thi dành cho các trình độ khác nhau trong kì thi Cambridge hiện có tại Hoa Kỳ: Chứng Chỉ Cambridge First (15), Chứng Chỉ Cambridge Proficiency (4)

Đánh giá tổng quan các trường ở Hoa Kỳ được liệt kê trong danh sách::
4.0/5.0 (317 ý kiến đánh giá)

Boston

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 200 US$
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (25)

Honolulu

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 22
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 71
Ngày Thi: 03.Thg 6.2016, 23.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (14) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (22)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 27
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Kết quả thi trung bình: 71
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016
Các hạng mục khoá học (14) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (22)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 9.2016
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 26.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (13) Nơi Ở (5) Trang thiết bị (20)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016 - 02.Thg 12.2016
Kết quả thi trung bình: 97%
Lệ phí thi: 235 US$
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (18)

Los Angeles

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 200 US$
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 02.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (5) Trang thiết bị (15)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (20)

Miami

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 415 US$
Ngày Thi: 02.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 19.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (11)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 9.2016
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 09.Thg 6.2016, 30.Thg 11.2016, 01.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (5) Trang thiết bị (16)

New York

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: n/a
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 03.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (7)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 375 US$
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 03.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (10)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 19.Thg 9.2016
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 10.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (16) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (15)

San Diego

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 19.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (12)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 70%
Lệ phí thi: 350 US$
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 19.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (16)

San Francisco

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: B
Lệ phí thi: 415 US$
Ngày Thi: 04.Thg 6.2016, 26.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (6)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 75
Lệ phí thi: 350 US$
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 30.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (18)

Washington DC

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 15.Thg 12.2016, 26.Thg 7.2016, 20.Thg 9.2016, 15.Thg 11.2016
Ngày Thi: 06.Thg 2.2016, 25.Thg 6.2016, 21.Thg 7.2016, 19.Thg 8.2016, 15.Thg 10.2016, 10.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (22)
Thời lượng
Ngày bắt đầu
Ngày bắt đầu
Tính giá
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm