Khóa Luyện Thi Chứng Chỉ Cambridge Advanced ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ - Chứng Chỉ Cambridge Advanced
Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Chứng Chỉ Cambridge Advanced. Các khóa luyện thi dành cho các trình độ khác nhau trong kì thi Cambridge hiện có tại Hoa Kỳ: Chứng Chỉ Cambridge First (15), Chứng Chỉ Cambridge Proficiency (4)
Đánh giá tổng quan các trường ở Hoa Kỳ được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (313 ý kiến đánh giá)
16 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ hiện có Chứng Chỉ Cambridge Advanced khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Boston

Kings  
M
 
Cambridge CAE

Buổi học một tuần: 28  | Số người tối đa của nhóm : 12
1669 USD

Giá (2 tuần):

1669 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
866 USD Cambridge CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 638 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 165 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016, 06.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 200 USD

Honolulu

4.2/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge exam preparation - CAE 12 weeks

Buổi học một tuần: 22  | Số người tối đa của nhóm : 15
1630 USD

Giá (2 tuần):

1630 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
650 USD Cambridge exam preparation - CAE 12 weeks (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 22 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 USD Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016, 06.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 71
Ngày Thi: 03.Thg 6.2016, 23.Thg 11.2016
 
Cambridge exam preparation - CAE 10 weeks

Buổi học một tuần: 27  | Số người tối đa của nhóm : 15
1760 USD

Giá (2 tuần):

1760 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
780 USD Cambridge exam preparation - CAE 10 weeks (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 27 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 USD Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Kết quả thi trung bình: 71
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016
4.3/5.0  (40 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge Test Preparation - CAE

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 12
1630 USD

Giá (2 tuần):

1630 USD =
800 USD Cambridge Test Preparation - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 680 USD Nhà Nghỉ Waikiki Beachside, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016, 06.Thg 9.2016
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 26.Thg 11.2016
4.0/5.0  (8 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge Advanced Certificate - Exam Preparation

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
1578 USD

Giá (2 tuần):

1578 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Intercultural Communications College chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
823 USD Cambridge Advanced Certificate - Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 580 USD Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 175 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 1.2016 - 04.Thg 3.2016, 14.Thg 3.2016 - 03.Thg 6.2016, 12.Thg 9.2016 - 02.Thg 12.2016
Kết quả thi trung bình: 97%
Lệ phí thi: 235 USD

Los Angeles

Kings  
XL
4.1/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge CAE - Intensive

Buổi học một tuần: 28  | Số người tối đa của nhóm : 12
1537 USD

Giá (2 tuần):

1537 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
866 USD Cambridge CAE - Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 506 USD Khu Nhà Mùa Hè - Phòng 4 giường ngủ, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 165 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016, 06.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 200 USD
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 02.Thg 12.2016
 
Cambridge Exam Preparation FCE & CAE

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 8
1415 USD

Giá (2 tuần):

1415 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Open Hearts Language Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
660 USD Cambridge Exam Preparation FCE & CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 15 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 635 USD Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 120 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Miami

 
Cambridge Exam Preparation - CAE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1835 USD

Giá (2 tuần):

1835 USD =
910 USD Cambridge Exam Preparation - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 765 USD Ở Nhà Người Bản Xứ - Đơn, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016, 27.Thg 6.2016, 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 415 USD
Ngày Thi: 02.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 19.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016
4.0/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge CAE

Buổi học một tuần: 28  | Số người tối đa của nhóm : 12
1525 USD

Giá (2 tuần):

1525 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
775 USD Cambridge CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 28 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 595 USD Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 155 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016, 06.Thg 9.2016
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 09.Thg 6.2016, 30.Thg 11.2016, 01.Thg 12.2016

New York

5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge Exam Preparation

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1805 USD

Giá (2 tuần):

1805 USD =
920 USD Cambridge Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 725 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016, 12.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: n/a
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 03.Thg 12.2016
4.0/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge English Language Assessment - CAE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1590 USD

Giá (2 tuần):

1590 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 USD Cambridge English Language Assessment - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 620 USD Ở Nhà Người Bản Xứ - Khu 3: Staten Island, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 21.Thg 3.2016, 12.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 375 USD
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 03.Thg 12.2016
3.9/5.0  (167 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge CAE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 10
1776 USD

Giá (2 tuần):

1776 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
826 USD Cambridge CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 795 USD Ở Nhà Người Bản Xứ tại Brooklyn và Queens, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 155 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016, 19.Thg 9.2016
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 10.Thg 12.2016

San Diego

 
Cambridge Exam Preparation - CAE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1695 USD

Giá (2 tuần):

1695 USD =
930 USD Cambridge Exam Preparation - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 605 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016, 27.Thg 6.2016, 05.Thg 9.2016
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 19.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016
4.2/5.0  (19 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge English Language Assessment - CAE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1520 USD

Giá (2 tuần):

1520 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 USD Cambridge English Language Assessment - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 550 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 21.Thg 3.2016, 13.Thg 6.2016, 12.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 70%
Lệ phí thi: 350 USD
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 19.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016

San Francisco

4.2/5.0  (6 ý kiến đánh giá)

 
Exam 30.CAE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1645 USD

Giá (2 tuần):

1645 USD =
830 USD Exam 30.CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 655 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016, 05.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: B
Lệ phí thi: 415 USD
Ngày Thi: 04.Thg 6.2016, 26.Thg 11.2016
4.4/5.0  (11 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge English Language Assessment - CAE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 12
1500 USD

Giá (2 tuần):

1500 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
800 USD Cambridge English Language Assessment - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 550 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 21.Thg 3.2016, 12.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 75
Lệ phí thi: 350 USD
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 30.Thg 11.2016

Washington DC

4.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

 
Test Preparation Program Cambridge - CAE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 14
1340 USD

Giá (2 tuần):

1340 USD =
590 USD Test Preparation Program Cambridge - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 600 USD Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 15.Thg 12.2016, 31.Tháng Năm.2016, 27.Thg 6.2016, 26.Thg 7.2016, 20.Thg 9.2016, 15.Thg 11.2016
Lệ phí thi: 220 USD
Ngày Thi: 06.Thg 2.2016, 25.Thg 6.2016, 21.Thg 7.2016, 19.Thg 8.2016, 15.Thg 10.2016, 10.Thg 12.2016
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc