X

Khóa Luyện Thi Chứng Chỉ Cambridge First ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ - Chứng Chỉ Cambridge First
Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Chứng Chỉ Cambridge First. Các khóa luyện thi dành cho các trình độ khác nhau trong kì thi Cambridge hiện có tại Hoa Kỳ: Chứng Chỉ Cambridge Advanced (14), Chứng Chỉ Cambridge Proficiency (4)
Đánh giá tổng quan các trường ở Hoa Kỳ được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (317 ý kiến đánh giá)
17 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ hiện có Chứng Chỉ Cambridge First khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Boston

Kings  
M
 
Cambridge First Certificate (FCE) Intensive Course

Buổi học một tuần: 28  | Số người tối đa của nhóm : 15
1669 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1669 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
866 US$ Cambridge First Certificate (FCE) Intensive Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 638 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 165 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 200 US$
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016

Honolulu

4.2/5.0  (5 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge exam preparation - FCE 12 weeks

Buổi học một tuần: 22  | Số người tối đa của nhóm : 15
1630 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1630 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
650 US$ Cambridge exam preparation - FCE 12 weeks (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 22 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 US$ Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 82
Ngày Thi: 03.Thg 6.2016, 23.Thg 11.2016
 
Cambridge exam preparation - FCE 9 weeks

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1847 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1847 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
867 US$ Cambridge exam preparation - FCE 9 weeks (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 US$ Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Kết quả thi trung bình: 82
Ngày Thi: 05.Thg 3.2016
4.3/5.0  (40 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge Test Preparation - FCE

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 12
1630 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1630 US$ =
800 US$ Cambridge Test Preparation - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 680 US$ Nhà Nghỉ Waikiki Beachside, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 9.2016
Ngày Thi: 05.Thg 1.2016, 04.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016
4.0/5.0  (8 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge First Certificate - Exam Preparation

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 14
1578 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1578 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Intercultural Communications College chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
823 US$ Cambridge First Certificate - Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 580 US$ Ký túc xá học viên ICC Hawaii tại Đảo Colony (Waikiki), Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 175 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016 - 03.Thg 6.2016, 12.Thg 9.2016 - 02.Thg 12.2016
Kết quả thi trung bình: 95%
Lệ phí thi: 235 US$

Los Angeles

Kings  
XL
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Los Angeles
4.1/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge First Certificate (FCE) Intensive Course

Buổi học một tuần: 28  | Số người tối đa của nhóm : 15
1372 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1372 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
866 US$ Cambridge First Certificate (FCE) Intensive Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 506 US$ Khu Nhà Mùa Hè - Phòng 4 giường ngủ, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 200 US$
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016
 
Cambridge Exam Preparation FCE & CAE

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 8
1415 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1415 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Open Hearts Language Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
660 US$ Cambridge Exam Preparation FCE & CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 15 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 635 US$ Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 120 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Miami

 
Cambridge Exam Preparation - FCE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1835 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1835 US$ =
910 US$ Cambridge Exam Preparation - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 765 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ - Đơn, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 27.Thg 6.2016, 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 415 US$
Ngày Thi: 05.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 18.Thg 8.2016, 29.Thg 9.2016
4.0/5.0  (9 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge FCE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 12
1525 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1525 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
775 US$ Cambridge FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 595 US$ Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 155 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 9.2016
Ngày Thi: 07.Thg 6.2016, 09.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016, 01.Thg 12.2016

New York

5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge Exam Preparation

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1805 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1805 US$ =
920 US$ Cambridge Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 725 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 19.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: n/a
Ngày Thi: 07.Thg 6.2016, 10.Thg 12.2016
4.0/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge English Language Assessment - FCE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1590 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1590 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 US$ Cambridge English Language Assessment - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 620 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ - Khu 3: Staten Island, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 375 US$
Ngày Thi: 07.Thg 6.2016, 10.Thg 12.2016
3.9/5.0  (167 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge FCE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 10
1617 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1617 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
877 US$ Cambridge FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 585 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ tại Brooklyn và Queens, Phòng đôi, Ăn sáng
+ 155 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Ngày Thi: 07.Thg 6.2016, 03.Thg 12.2016

San Diego

 
Cambridge Exam Preparation - FCE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1695 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1695 US$ =
930 US$ Cambridge Exam Preparation - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 605 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 27.Thg 6.2016, 05.Thg 9.2016
Ngày Thi: 11.Thg 3.2016, 07.Thg 6.2016, 18.Thg 8.2016, 29.Thg 11.2016
4.2/5.0  (19 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge English Language Assessment - FCE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1520 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1520 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 US$ Cambridge English Language Assessment - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 550 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 13.Thg 6.2016, 12.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 70%
Lệ phí thi: 350 US$
Ngày Thi: 11.Thg 3.2016, 07.Thg 6.2016, 18.Thg 8.2016, 29.Thg 11.2016

San Francisco

4.2/5.0  (6 ý kiến đánh giá)

 
Exam 30.FCE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1645 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1645 US$ =
830 US$ Exam 30.FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 655 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: B
Lệ phí thi: 415 US$
Ngày Thi: 04.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016
4.4/5.0  (11 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge English Language Assessment - FCE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1500 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1500 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
800 US$ Cambridge English Language Assessment - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 550 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học 07.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016
Kết quả thi trung bình: 80
Lệ phí thi: 350 US$

Santa Monica

 
Cambridge Exam preparation

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1705 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1705 US$ =
930 US$ Cambridge Exam preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 615 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Ngày Thi: 11.Thg 3.2016, 07.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016

Washington DC

4.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

 
Test Preparation Program Cambridge - FCE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 14
1340 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1340 US$ =
590 US$ Test Preparation Program Cambridge - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 600 US$ Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 31.Tháng Năm.2016, 26.Thg 7.2016, 20.Thg 9.2016, 15.Thg 11.2016
Ngày Thi: 05.Thg 3.2016, 25.Thg 6.2016, 18.Thg 8.2016, 08.Thg 10.2016, 10.Thg 12.2016
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc