X

Khóa Luyện Thi Chứng Chỉ Cambridge First ở Hoa Kỳ

Ngày bắt đầu
Tính giá
Hoa Kỳ - Chứng Chỉ Cambridge First
16 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ hiện có Chứng Chỉ Cambridge First khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 4 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Chứng Chỉ Cambridge First. Các khóa luyện thi dành cho các trình độ khác nhau trong kì thi Cambridge hiện có tại Hoa Kỳ: Chứng Chỉ Cambridge Advanced (13), Chứng Chỉ Cambridge Proficiency (4)

Đánh giá tổng quan các trường ở Hoa Kỳ được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (385 ý kiến đánh giá)

Boston

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Lệ phí thi: 200 US$
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1897US$ 1811US$
Hủy MIỄN PHÍ

Honolulu

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 22
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Kết quả thi trung bình: 82 Chứng Chỉ Cambridge First
Ngày Thi: 03.Thg 6.2016, 23.Thg 11.2016
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Kết quả thi trung bình: 82 Chứng Chỉ Cambridge First
Ngày Thi: 05.Thg 3.2016
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày Thi: 05.Thg 1.2016, 04.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Kết quả thi trung bình: 95% Chứng Chỉ Cambridge First
Lệ phí thi: 235 US$

Los Angeles

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Lệ phí thi: 200 US$
Ngày Thi: 08.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016

Miami

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Lệ phí thi: 415 US$
Ngày Thi: 05.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 18.Thg 8.2016, 29.Thg 9.2016
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1980US$ 1980US$
Hủy MIỄN PHÍ
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày Thi: 07.Thg 6.2016, 09.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016, 01.Thg 12.2016

New York

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Kết quả thi trung bình: n/a Chứng Chỉ Cambridge First
Ngày Thi: 07.Thg 6.2016, 10.Thg 12.2016
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Lệ phí thi: 375 US$
Ngày Thi: 07.Thg 6.2016, 10.Thg 12.2016
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày Thi: 07.Thg 6.2016, 03.Thg 12.2016

San Diego

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày Thi: 11.Thg 3.2016, 07.Thg 6.2016, 18.Thg 8.2016, 29.Thg 11.2016
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 2020US$ 2020US$
Hủy MIỄN PHÍ
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Kết quả thi trung bình: 70% Chứng Chỉ Cambridge First
Lệ phí thi: 350 US$
Ngày Thi: 11.Thg 3.2016, 07.Thg 6.2016, 18.Thg 8.2016, 29.Thg 11.2016

San Francisco

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Kết quả thi trung bình: B Chứng Chỉ Cambridge First
Lệ phí thi: 415 US$
Ngày Thi: 04.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học 07.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016
Kết quả thi trung bình: 80 Chứng Chỉ Cambridge First
Lệ phí thi: 350 US$

Santa Monica

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày Thi: 11.Thg 3.2016, 07.Thg 6.2016, 29.Thg 11.2016
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 2020US$ 2020US$
Hủy MIỄN PHÍ

Washington DC

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày Thi: 05.Thg 3.2016, 25.Thg 6.2016, 18.Thg 8.2016, 08.Thg 10.2016, 10.Thg 12.2016

Thông tin chung về English for Speakers of Other Languages / ESOL by Pitman

Bài thi Tiếng Anh Cho Người Sử Dụng Ngôn Ngữ Khác / ESOL của Pitman được ít công nhận hơn, tuy nhiên việc tổ chức thi vẫn diễn ra vào một số ngày ở trường của bạn. Chúng tôi mong bạn xem qua một số dạng thi anh ngữ khác mà có thể giúp bạn ghi thêm nhiều điểm hơn. Bài thi ESOL của Pitman được đưa ra dưới các dạng sau:

Lệ phí thi

Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.

Trình độ

Sơ Cấp (A1 Bước Tiến Mới)
Tiếp Cận (A2 Từng Bước)
Thành Tựu (B1 Đạt Tới Ngưỡng Được Chấp Nhận)
Chuyên Gia (C1 Sử Dụng Thành Thạo Hiệu Quả)
Vững Vàng C2 Vững Vàng
Dựa theo Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu: A1 - C2

Ngày thi

Ngày thi khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.

See further information about Chứng Chỉ Cambridge First »

Bản đồ với vị trí các trường Tiếng Anh ở

onscroll="return false;">
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm