Khóa Luyện Thi Chứng Chỉ Cambridge First ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ - Chứng Chỉ Cambridge First
Các khóa học English này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Chứng Chỉ Cambridge First. Các khóa luyện thi dành cho các trình độ khác nhau trong kì thi Cambridge hiện có tại Hoa Kỳ: Chứng Chỉ Cambridge Advanced (16), Chứng Chỉ Cambridge Proficiency (4)
Đánh giá tổng quan các trường ở Hoa Kỳ được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (304 ý kiến đánh giá)
16 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ hiện có Chứng Chỉ Cambridge First khóa học, với các mức giá từ 1452 USD tới 1801 USD cho một khóa học English kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Boston

3.8/5.0  (18 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1554 USD =
729 USD FCE Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 665 USD Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Lệ phí thi: 400 USD
Ngày Thi: 07.Thg 3.2015, 06.Thg 6.2015, 01.Thg 12.2015
Kings  

Giá (2 tuần):

1468 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
698 USD Cambridge First Certificate (FCE) Compact Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 620 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Lệ phí thi: 375 USD
Ngày Thi: 09.Thg 6.2015, 01.Thg 12.2015

Honolulu

4.2/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1747 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
867 USD Cambridge exam preparation - FCE 9 weeks (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 730 USD Ký túc xá, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Kết quả thi trung bình: 82
Ngày Thi: 07.Thg 3.2015
4.3/5.0  (40 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1630 USD =
800 USD Cambridge Test Preparation - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 680 USD Nhà Nghỉ Waikiki Beachside, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày Thi: 07.Thg 3.2015, 06.Thg 6.2015, 01.Thg 12.2015

Los Angeles

Kings  
4.1/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1482 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
840 USD Cambridge First Certificate (FCE) Intensive Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 492 USD Khu Nhà Mùa Hè - Phòng 4 giường ngủ, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Lệ phí thi: 375 USD
Ngày Thi: 09.Thg 6.2015, 01.Thg 12.2015

Miami

Giá (2 tuần):

1524 USD =
729 USD Cambridge Exam Preparation - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 635 USD Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Lệ phí thi: 350 USD
Ngày Thi: 07.Thg 3.2015, 06.Thg 1.2015, 20.Thg 8.2015, 01.Thg 12.2015
4.0/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1703 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
734 USD Cambridge FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 745 USD Khách Sạn South Beach Apartment, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 224 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày Thi: 06.Thg 6.2015, 20.Thg 8.2015, 07.Thg 11.2015

New York

5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1685 USD =
810 USD Cambridge Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 715 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Kết quả thi trung bình: n/a
Lệ phí thi: 450 USD
Ngày Thi: 13.Thg 3.2015, 09.Thg 6.2015, 01.Thg 12.2015
4.0/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1590 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 USD Cambridge English Language Assessment - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 620 USD Ở Nhà Người Bản Xứ - Khu 3: Staten Island, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Lệ phí thi: 450 USD
Ngày Thi: 09.Thg 6.2015, 01.Thg 12.2015
3.9/5.0  (167 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1801 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
851 USD Cambridge FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 795 USD Ở Nhà Người Bản Xứ tại Brooklyn và Queens, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 155 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày Thi: 13.Thg 3.2015, 09.Thg 6.2015, 01.Thg 12.2015

San Diego

Giá (2 tuần):

1452 USD =
747 USD Cambridge Exam Preparation - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 545 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Lệ phí thi: 400 USD
Ngày Thi: 13.Thg 3.2015, 09.Thg 6.2015, 20.Thg 8.2015, 01.Thg 12.2015
4.2/5.0  (19 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1520 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 USD Cambridge English Language Assessment - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 550 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Kết quả thi trung bình: 70%
Lệ phí thi: 350 USD
Ngày Thi: 07.Thg 3.2015, 09.Thg 6.2015, 20.Thg 8.2015, 01.Thg 12.2015

San Francisco

4.2/5.0  (6 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1544 USD =
729 USD Exam 30.FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 655 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Kết quả thi trung bình: B
Lệ phí thi: 400 USD
Ngày Thi: 07.Thg 3.2015, 06.Thg 6.2015, 01.Thg 12.2015
4.4/5.0  (11 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1500 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
800 USD Cambridge English Language Assessment - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 550 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Kết quả thi trung bình: 80
Lệ phí thi: 350 USD

Santa Monica

Giá (2 tuần):

1472 USD =
747 USD Cambridge Exam preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 565 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Lệ phí thi: 400 USD
Ngày Thi: 13.Thg 3.2015, 09.Thg 6.2015, 01.Thg 12.2015

Washington DC

4.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1540 USD =
790 USD Test Preparation Program Cambridge - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 600 USD Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc