Khóa Luyện Thi Chứng Chỉ Cambridge Proficiency ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ - Chứng Chỉ Cambridge Proficiency
Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Chứng Chỉ Cambridge Proficiency. Các khóa luyện thi dành cho các trình độ khác nhau trong kì thi Cambridge hiện có tại Hoa Kỳ: Chứng Chỉ Cambridge First (15), Chứng Chỉ Cambridge Advanced (16)
Đánh giá tổng quan các trường ở Hoa Kỳ được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (69 ý kiến đánh giá)
5 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ hiện có Chứng Chỉ Cambridge Proficiency khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Honolulu

4.0/5.0  (8 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge Proficiency Certificate - Exam Preparation

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
1578 USD

Giá (2 tuần):

1578 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Intercultural Communications College chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
823 USD Cambridge Proficiency Certificate - Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 580 USD Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 175 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 1.2016 - 04.Thg 3.2016, 14.Thg 3.2016 - 03.Thg 6.2016, 12.Thg 9.2016 - 02.Thg 12.2016
Kết quả thi trung bình: 100%
Lệ phí thi: 265 USD

Miami

 
Cambridge Exam Preparation - FCE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1835 USD

Giá (2 tuần):

1835 USD =
910 USD Cambridge Exam Preparation - FCE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 765 USD Ở Nhà Người Bản Xứ - Đơn, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016, 27.Thg 6.2016, 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 415 USD
Ngày Thi: 05.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 18.Thg 8.2016, 29.Thg 9.2016

New York

5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge Exam Preparation

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1805 USD

Giá (2 tuần):

1805 USD =
920 USD Cambridge Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 725 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016, 05.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: n/a
Ngày Thi: 09.Thg 6.2016, 01.Thg 12.2016

San Diego

 
Cambridge Exam Preparation - CPE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1695 USD

Giá (2 tuần):

1695 USD =
930 USD Cambridge Exam Preparation - CPE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 605 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Ngày bắt đầu: 14.Thg 3.2016, 05.Thg 9.2016
Ngày Thi: 05.Thg 3.2016, 09.Thg 6.2016, 01.Thg 12.2016
4.2/5.0  (19 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge English Language Assessment - CPE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1520 USD

Giá (2 tuần):

1520 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 USD Cambridge English Language Assessment - CPE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 550 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 21.Thg 3.2016, 12.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 70%
Lệ phí thi: 350 USD
Ngày Thi: 05.Thg 3.2016, 09.Thg 6.2016, 01.Thg 12.2016
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc