X

Các Buổi Học Tiếng Anh cho Nhóm và Cá Nhân Kết Hợp tổ chức tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ - Kết hợp: Nhóm + Cá nhân
Chúng tôi khuyến khích học kết hợp nhóm và cá nhân để việc học tập tiến bộ hơn cũng như được hưởng mức giá tốt hơn. Ngữ pháp và từ vựng có thể học hiệu quả trong các khóa học nhóm, trong khi các buổi học cá nhân sẽ lý tưởng cho việc rèn luyện kỹ năng nói Tiếng Anh cũng như giải đáp khúc mắc cụ thể của từng người.
Đánh giá tổng quan các trường ở Hoa Kỳ được liệt kê trong danh sách:: 4.4/5.0  (47 ý kiến đánh giá)
4 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ hiện có Kết hợp: Nhóm + Cá nhân khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Fort Lauderdale

4.6/5.0  (16 ý kiến đánh giá)

 
20 group + 5 individual (GEC)

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 5
1895 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1895 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi TLA-The Language Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1140 US$ 20 group + 5 individual (GEC) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 630 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 125 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 5
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Honolulu

4.2/5.0  (5 ý kiến đánh giá)

 
English + Yoga 16

Buổi học một tuần: 16  | Số người tối đa của nhóm : 15
2240 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2240 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1260 US$ English + Yoga 16 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 16 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 US$ Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
English + Yoga 20

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
2330 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2330 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1350 US$ English + Yoga 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 US$ Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
English + Yoga 25

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 15
2470 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2470 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1490 US$ English + Yoga 25 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 US$ Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Miami

4.0/5.0  (9 ý kiến đánh giá)

 
Professional Combination (15 Group + 15 Private)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 5
4700 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

4700 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3950 US$ Professional Combination (15 Group + 15 Private) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 595 US$ Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 155 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 5
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

New York

4.5/5.0  (14 ý kiến đánh giá)

 
Executive Silver Package (20 Group + 5 One-to-One)

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 6
2485 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2485 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House New York chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1670 US$ Executive Silver Package (20 Group + 5 One-to-One) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 690 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ Ngoài Khu Manhattan & Khu Manhattan phía trên Phố 96th, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 125 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Executive Gold Package (20 Group + 10 One-to-One)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 6
3165 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

3165 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House New York chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
2350 US$ Executive Gold Package (20 Group + 10 One-to-One) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 690 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ Ngoài Khu Manhattan & Khu Manhattan phía trên Phố 96th, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 125 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Executive Platinum Package (20 Group + 20 One-to-One)

Buổi học một tuần: 40  | Số người tối đa của nhóm : 6
4425 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

4425 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House New York chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3610 US$ Executive Platinum Package (20 Group + 20 One-to-One) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 40 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 690 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ Ngoài Khu Manhattan & Khu Manhattan phía trên Phố 96th, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 125 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc