X

Tiếng Anh cho Thương Mại tại Lớp Học Tư Hoa Kỳ

Hoa Kỳ - Ngôn Ngữ Thương Mại, Học Một-thầy-Một-trò
Các lớp học tư tùy theo nhu cầu cá nhân với ngày giờ bắt đầu mang tính chất linh hoạt. Tìm hiểu thêm Các Lớp Học Thương Mại Tổng Quát Theo Nhóm tại Hoa Kỳ cho bất kỳ ngành nghề nào.. Tìm hiểu thêm các khóa học Tiếng Anh Tổng Quát cho Cá Nhân tại Hoa Kỳ, các khóa học này thường được sắp xếp theo nhu cầu cũng như đặc điểm chuyên ngành của bạn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Hoa Kỳ được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (259 ý kiến đánh giá)
3 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ hiện có Ngôn Ngữ Thương Mại, Học Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Honolulu

4.3/5.0  (40 ý kiến đánh giá)

 
Individual Busines English (8 lessons)

Buổi học một tuần: 8  | Số người tối đa của nhóm : 1
1730 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1730 US$ =
900 US$ Individual Busines English (8 lessons) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 8 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 680 US$ Nhà Nghỉ Waikiki Beachside, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày

Miami

4.0/5.0  (9 ý kiến đánh giá)

 
Part-Time Professional Private

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 1
3520 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

3520 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
2770 US$ Part-Time Professional Private (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 15 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 595 US$ Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 155 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

New York

3.9/5.0  (167 ý kiến đánh giá)

 
Part-Time Professional Private

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 1
3920 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

3920 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3180 US$ Part-Time Professional Private (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 15 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 585 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ tại Brooklyn và Queens, Phòng đôi, Ăn sáng
+ 155 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Full-Time Professional Private

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 1
7010 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

7010 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
6270 US$ Full-Time Professional Private (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 585 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ tại Brooklyn và Queens, Phòng đôi, Ăn sáng
+ 155 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc