X

Khóa Luyện Thi TOEFL ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ - TOEFL
Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi TOEFL.
Đánh giá tổng quan các trường ở Hoa Kỳ được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (430 ý kiến đánh giá)
27 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ hiện có TOEFL khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Beverly Hills

4.0/5.0  (33 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Preparation

Buổi học một tuần: 18  | Số người tối đa của nhóm : 15
1274 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1274 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mentor Language Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
454 US$ TOEFL Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 18 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 670 US$ Ở Chung Ký Túc Xá , Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 31.Tháng Năm.2016, 05.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 29.Thg 8.2016, 03.Thg 10.2016, 31.Thg 10.2016, 28.Thg 11.2016
Kết quả thi trung bình: 75,
 
ITP - Intensive TOEFL Program

Buổi học một tuần: 23  | Số người tối đa của nhóm : 15
1350 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1350 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mentor Language Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
530 US$ ITP - Intensive TOEFL Program (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 23 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 670 US$ Ở Chung Ký Túc Xá , Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 31.Tháng Năm.2016, 05.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 29.Thg 8.2016, 03.Thg 10.2016, 31.Thg 10.2016, 28.Thg 11.2016
Kết quả thi trung bình: 75,
 
Super Intensive TOEFL Program

Buổi học một tuần: 41  | Số người tối đa của nhóm : 15
1546 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1546 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mentor Language Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
726 US$ Super Intensive TOEFL Program (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 41 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 670 US$ Ở Chung Ký Túc Xá , Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 31.Tháng Năm.2016, 05.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 29.Thg 8.2016, 03.Thg 10.2016, 31.Thg 10.2016, 28.Thg 11.2016
Kết quả thi trung bình: 75,

Boston

3.8/5.0  (18 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Exam Preparation

Buổi học một tuần: 24  | Số người tối đa của nhóm : 15
1635 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1635 US$ =
790 US$ TOEFL Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 24 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 685 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 160 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 190 US$
 
TOEFL Preparation 30

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1755 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1755 US$ =
910 US$ TOEFL Preparation 30 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 685 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 160 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 190 US$
5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Preparation

Buổi học một tuần: 36  | Số người tối đa của nhóm : 15
1630 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1630 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi FLS Boston Commons chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
930 US$ TOEFL Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 36 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 550 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kings  
M
 
Vacation TOEFL

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
1735 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1735 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
932 US$ Vacation TOEFL (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 638 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 165 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 200 US$
 
TOEFL iBT preparation

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 15
1735 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1735 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
932 US$ TOEFL iBT preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 35 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 638 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 165 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 200 US$
3.7/5.0  (15 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Preparation Course

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1630 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1630 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
910 US$ TOEFL Preparation Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 570 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng

Fort Lauderdale

4.6/5.0  (16 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Preparation (TP)

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 12
1305 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1305 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi TLA-The Language Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
550 US$ TOEFL Preparation (TP) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 630 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 125 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 190 US$

Honolulu

4.2/5.0  (5 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL 20

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
1750 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1750 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
770 US$ TOEFL 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 US$ Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
TOEFL + Intensive Studies Program

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 15
1890 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1890 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Global Village Hawaii chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
910 US$ TOEFL + Intensive Studies Program (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 830 US$ Khu Nhà GV Hawaii, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.3/5.0  (40 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Test Preparation 25

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 15
1780 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1780 US$ =
950 US$ TOEFL Test Preparation 25 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 35 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 680 US$ Nhà Nghỉ Waikiki Beachside, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Thành phố Jersey

5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL preparation

Buổi học một tuần: 36  | Số người tối đa của nhóm : 15
1780 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1780 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi FLS - Saint Peters University chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
930 US$ TOEFL preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 36 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 700 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Las Vegas

4.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Preparation

Buổi học một tuần: 36  | Số người tối đa của nhóm : 15
1580 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1580 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi FLS Las Vegas Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
880 US$ TOEFL Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 36 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 550 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Los Angeles

 
TOEFL Preparation

Buổi học một tuần: 36  | Số người tối đa của nhóm : 15
1610 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1610 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi FLS Citrus College chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
960 US$ TOEFL Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 36 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 500 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kings  
XL
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Los Angeles
4.1/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

 
Vacation TOEFL

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
1438 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1438 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
932 US$ Vacation TOEFL (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 506 US$ Khu Nhà Mùa Hè - Phòng 4 giường ngủ, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 200 US$
 
TOEFL iBT Preparation

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 15
1438 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1438 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
932 US$ TOEFL iBT Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 35 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 506 US$ Khu Nhà Mùa Hè - Phòng 4 giường ngủ, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 200 US$
3.3/5.0  (6 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Preparation

Buổi học một tuần: 18  | Số người tối đa của nhóm : 15
1274 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1274 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mentor Language Institute Hollywood chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
454 US$ TOEFL Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 18 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 670 US$ Ở Chung Ký Túc Xá, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 31.Tháng Năm.2016, 05.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 29.Thg 8.2016, 03.Thg 10.2016, 31.Thg 10.2016, 28.Thg 11.2016
Kết quả thi trung bình: 75
 
ITP - Intensive TOEFL Program

Buổi học một tuần: 23  | Số người tối đa của nhóm : 15
1350 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1350 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mentor Language Institute Hollywood chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
530 US$ ITP - Intensive TOEFL Program (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 23 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 670 US$ Ở Chung Ký Túc Xá, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 31.Tháng Năm.2016, 05.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 29.Thg 8.2016, 03.Thg 10.2016, 31.Thg 10.2016, 28.Thg 11.2016
Kết quả thi trung bình: 75
 
TOEFL Exam Preparation

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 8
1415 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1415 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Open Hearts Language Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
660 US$ TOEFL Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 15 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 635 US$ Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 120 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Semi Intensive + EXAM Preparation

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 15
1605 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1605 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Open Hearts Language Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
850 US$ Semi Intensive + EXAM Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 35 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 635 US$ Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 120 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 16.Tháng Năm.2016, 31.Tháng Năm.2016, 13.Thg 6.2016, 27.Thg 6.2016, 11.Thg 7.2016, 25.Thg 7.2016, 08.Thg 8.2016, 22.Thg 8.2016, 06.Thg 9.2016, 19.Thg 9.2016, 03.Thg 10.2016, 17.Thg 10.2016, 31.Thg 10.2016, 14.Thg 11.2016, 28.Thg 11.2016, 12.Thg 12.2016, 27.Thg 12.2016

Miami

4.0/5.0  (38 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 6
1290 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1290 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Open Hearts Language Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
600 US$ TOEFL (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 15 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 570 US$ Khu Nhà Brickell (Chỉ vào mùa hè), Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 120 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 82 to 90
4.0/5.0  (9 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Success

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 10
1430 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1430 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
680 US$ TOEFL Success (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 595 US$ Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 155 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng

New York

5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Crash Course

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1885 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1885 US$ =
1000 US$ TOEFL Crash Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 725 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 100
4.5/5.0  (14 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Intensive

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 14
1555 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1555 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House New York chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
740 US$ TOEFL Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 690 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ Ngoài Khu Manhattan & Khu Manhattan phía trên Phố 96th, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 125 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.0/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Preparation Course

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1720 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1720 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
950 US$ TOEFL Preparation Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 620 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ - Khu 3: Staten Island, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
3.9/5.0  (167 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Success

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 10
1510 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1510 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
770 US$ TOEFL Success (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 585 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ tại Brooklyn và Queens, Phòng đôi, Ăn sáng
+ 155 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Philadelphia

 
TOEFL

Buổi học một tuần: 36  | Số người tối đa của nhóm : 15
1680 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1680 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi FLS - Chesnut Hill College chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
930 US$ TOEFL (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 36 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 600 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Princeton

Kings  
S
 
Vacation TOEFL

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
1782 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1782 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
932 US$ Vacation TOEFL (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 850 US$ Phòng hai giường đơn, Tiêu chuẩn ăn trọn ngày vào các ngày trong tuần, ăn nửa ngày vào các ngày cuối tuần
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 200 US$
 
TOEFL iBT Preparation

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 15
1782 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1782 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
932 US$ TOEFL iBT Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 35 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 850 US$ Phòng hai giường đơn, Tiêu chuẩn ăn trọn ngày vào các ngày trong tuần, ăn nửa ngày vào các ngày cuối tuần
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 200 US$

San Diego

 
TOEFL Exam Preparation

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1695 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1695 US$ =
930 US$ TOEFL Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 605 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.2/5.0  (19 ý kiến đánh giá)

 
TOEFL Preparation

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1520 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1520 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 US$ TOEFL Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 550 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Kết quả thi trung bình: 70%

Santa Monica

 
TOEFL Preparation Coourse

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1705 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1705 US$ =
930 US$ TOEFL Preparation Coourse (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 615 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Washington DC

 
TOEFL Exam Preparation

Buổi học một tuần: 24  | Số người tối đa của nhóm : 15
1470 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1470 US$ =
790 US$ TOEFL Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 24 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 520 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
TOEFL Exam Preparation

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1590 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1590 US$ =
910 US$ TOEFL Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 520 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

 
Test Preparation Program TOEFL

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 14
1340 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1340 US$ =
590 US$ Test Preparation Program TOEFL (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 600 US$ Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 26.Thg 6.2016, 22.Thg 8.2016, 15.Thg 9.2016, 12.Thg 12.2016
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc