Các Lớp Học Tiếng Ả Rập Riêng Tư ở Amman, Jordan

Các buổi học Tiếng Ả Rập cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Amman được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)
1 trường ngoại ngữ trong Amman hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Ả Rập kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Amman

Ali Baba International Center, Amman
4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
Online Skype private course - 12 Sessions

Buổi học một tuần: 3  | Số người tối đa của nhóm : 1
860 USD

Giá (2 tuần):

860 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ali Baba International Center chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
240 USD Online Skype private course - 12 Sessions (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 3 một tuần)
+ 520 USD Nhà Ở Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 100 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Online Skype private course - 16 Sessions

Buổi học một tuần: 4  | Số người tối đa của nhóm : 1
940 USD

Giá (2 tuần):

940 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ali Baba International Center chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
320 USD Online Skype private course - 16 Sessions (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 4 một tuần)
+ 520 USD Nhà Ở Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 100 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Online Skype private course - 20 Sessions

Buổi học một tuần: 5  | Số người tối đa của nhóm : 1
1020 USD

Giá (2 tuần):

1020 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ali Baba International Center chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
400 USD Online Skype private course - 20 Sessions (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 5 một tuần)
+ 520 USD Nhà Ở Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 100 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Private course

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
1220 USD

Giá (2 tuần):

1220 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ali Baba International Center chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
600 USD Private course (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 10 một tuần)
+ 520 USD Nhà Ở Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 100 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Private course

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 1
1520 USD

Giá (2 tuần):

1520 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ali Baba International Center chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
900 USD Private course (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 15 một tuần)
+ 520 USD Nhà Ở Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 100 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Private course

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1820 USD

Giá (2 tuần):

1820 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ali Baba International Center chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
1200 USD Private course (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 20 một tuần)
+ 520 USD Nhà Ở Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 100 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Private course

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 1
2120 USD

Giá (2 tuần):

2120 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ali Baba International Center chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
1500 USD Private course (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 25 một tuần)
+ 520 USD Nhà Ở Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 100 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc