X

Các Khóa Học Tiếng Tây Ban Nha Ban Tối ở Barcelona, Tây Ban Nha

Barcelona - Ban Tối
1 trường ngoại ngữ trong Barcelona cung cấp các khóa học Ban Tối từ
cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha 2 tuần đã bao gồm nhà ở.
Đánh giá tổng quan các trường ở Barcelona được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (142 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 4
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 10
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó

Làm gì ở Barcelona

La Sagrada Familia
La Sagrada Familia
Casa Batlló
Casa Batlló
Tibidabo
Tibidabo
Camp Nou
Camp Nou