X

Các Khóa Học Tiếng Anh Thương Mại ở Bournemouth, Anh

Bournemouth - Ngôn Ngữ Thương Mại, Học Theo Nhóm
2 trường ngoại ngữ trong Bournemouth hiện có Ngôn Ngữ Thương Mại, Học Theo Nhóm khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Mục này đã liệt kê ra các khóa học theo nhóm.

Đánh giá tổng quan các trường ở Bournemouth được liệt kê trong danh sách::
3.8/5.0 (49 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 18
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai