X

Các khóa học Tiếng Anh cho Người Cao Tuổi (từ 50 trở lên) tại Bournemouth, Anh

Bournemouth - Người Cao Tuổi (trên 50)
1 trường ngoại ngữ trong Bournemouth hiện có Người Cao Tuổi (trên 50) khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các lớp học và các hoạt động được sự tham gia của mọi người trong nhóm tuổi của bạn.

Đánh giá tổng quan các trường ở Bournemouth được liệt kê trong danh sách::
3.8/5.0 (47 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 15.Thg 8.2016, 22.Thg 8.2016, 30.Thg 8.2016, 05.Thg 9.2016
Các hạng mục khoá học (12) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (26)