X

Khóa học dự bị đại học / Pathway Khóa học ở Mũi Hảo Vọng, Nam Phi

Mũi Hảo Vọng
1 trường ngoại ngữ trong Mũi Hảo Vọng hiện có Chuẩn Bị Vào Đại Học / Pathway khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Anh để chuẩn bị theo học đại học ở Mũi Hảo Vọng, Nam Phi

Đánh giá tổng quan các trường ở Mũi Hảo Vọng được liệt kê trong danh sách::
4.4/5.0 (64 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường: S
Buổi học một tuần: 35

Vị trí: Trường ngôn ngữ

Loại chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế: Chung, không riêng cho lĩnh vực học nào

Nội dung khóa học:

60%bài học ngôn ngữ Tiếng Anh
40%Huấn luyện kỹ năng học thuật

Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (22)
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc