Các Khóa Chuẩn Bị Vào Đại Học tại Mũi Hảo Vọng, Nam Phi

Mũi Hảo Vọng - Chuẩn Bị Vào Đại Học
Các khóa học Tiếng Anh để chuẩn bị theo học đại học ở Mũi Hảo Vọng, Nam Phi
Đánh giá tổng quan các trường ở Mũi Hảo Vọng được liệt kê trong danh sách:: 4.4/5.0  (58 ý kiến đánh giá)
1 trường ngoại ngữ trong Mũi Hảo Vọng hiện có Chuẩn Bị Vào Đại Học khóa học, với các mức giá từ 730 € tới 730 € cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Mũi Hảo Vọng

4.2/5.0  (6 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

730 € =
310 € Academy Year 20 - University Access Programme (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần)
+ 380 € Nhà Ở Sinh Viên, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 40 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc