X
Mũi Hảo Vọng - Chứng Chỉ Cambridge First
3 trường ngoại ngữ trong Mũi Hảo Vọng hiện có Chứng Chỉ Cambridge First khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 4 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Chứng Chỉ Cambridge First. Các khóa luyện thi dành cho các trình độ khác nhau trong kì thi Cambridge hiện có tại Mũi Hảo Vọng, Nam Phi: Chứng Chỉ Cambridge Advanced (3), Chứng Chỉ Cambridge Proficiency (2)

Đánh giá tổng quan các trường ở Mũi Hảo Vọng được liệt kê trong danh sách::
4.4/5.0 (66 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Kết quả thi trung bình: 70% Chứng Chỉ Cambridge First
Lệ phí thi: 190 €
Ngày Thi: 11.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 10.Thg 12.2016
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 35
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 19.Thg 12.2016
Kết quả thi trung bình: 90% Chứng Chỉ Cambridge First
Lệ phí thi: 250 €
Ngày Thi: 02.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 26.Thg 11.2016
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Thông tin chung về First Certificate in English / FCE (Cambridge)

"Chứng Chỉ Tiếng Anh Đầu Tiên" (FCE) là chứng chỉ phổ biến nhất trong năm Bài Thi của Cambridge, sẽ kiểm tra trình độ "Tiếng Anh Bản Xứ Tổng Quát" của bạn. Bài Thi Đầu Tiên của Cambridge sẽ dựa theo bài thi "Kiểm Tra Tiếng Anh Cốt Yếu" (KET) và bài thi "Kiểm Tra Tiếng Anh Tiền Sơ Cấp" (PET) và tương ứng với cấp độ ba.

Lệ phí thi

Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.

Trình độ

trung bình (4) đối với Chứng Chỉ Tiếng Anh Đầu Tiên / FCE
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: B2

Ngày thi

Tháng Ba 2017: 04, 10
Tháng Tư 2017: 08
Tháng Năm 2017: 13
Tháng Sáu 2017: 03, 06, 24
Tháng Bảy 2017: 27
Tháng Tám 2017: 24
Tháng Mười 2017: 07
Tháng Mười Một 2017: 04, 28
Tháng Mười Hai 2017 : 09
 

See further information about Chứng Chỉ Cambridge First »

Bản đồ với vị trí các trường Tiếng Anh ở

onscroll="return false;">
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm