X

Các Khóa Học Ngoại Ngữ Chuyên Sâu về Tiếng Anh tại Mũi Hảo Vọng, Nam Phi

Mũi Hảo Vọng - Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ)
Các khóa học Tiếng Anh cấp tốc từ 30 tới buổi học một tuần ở Mũi Hảo Vọng, Nam Phi để có nhiều tiến bộ nhất trong thời gian hạn hẹp. Du lịch kết hợp học ngoại ngữ dành cho người lớn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Mũi Hảo Vọng được liệt kê trong danh sách:: 4.4/5.0  (60 ý kiến đánh giá)
2 trường ngoại ngữ trong Mũi Hảo Vọng hiện có Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ) khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Mũi Hảo Vọng

INTERLINK School of Languages, Mũi Hảo Vọng
4.4/5.0  (58 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge Proficiency

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 10
920 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

920 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi INTERLINK School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
540 € Cambridge Proficiency (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 35 một tuần)
+ 380 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Thông thạo(C2)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016, 19.Thg 9.2016, 03.Thg 10.2016
 
Cambridge Advanced

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 10
920 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

920 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi INTERLINK School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
540 € Cambridge Advanced (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 35 một tuần)
+ 380 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016, 19.Thg 9.2016, 03.Thg 10.2016
 
Cambridge First

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 10
920 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

920 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi INTERLINK School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
540 € Cambridge First (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 35 một tuần)
+ 380 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016, 19.Thg 9.2016, 03.Thg 10.2016
 
Intensive English Plus (30 group + 5 individual)

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 10
1200 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1200 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi INTERLINK School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 € Intensive English Plus (30 group + 5 individual) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 35 một tuần)
+ 380 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Language Teaching Centre, LTC, Mũi Hảo Vọng
4.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

 
Crash Course

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 2
1970 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1970 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language Teaching Centre, LTC chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1500 € Crash Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 35 một tuần)
+ 430 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ Dạng Tiêu Chuẩn, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 40 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 2
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc