X

Các Khóa Học Ngoại Ngữ Chuyên Sâu về Tiếng Ba Lan tại Cracow, Ba Lan

Cracow - Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ)
Các khóa học Tiếng Ba Lan cấp tốc từ 30 tới buổi học một tuần ở Cracow, Ba Lan để có nhiều tiến bộ nhất trong thời gian hạn hẹp. Du lịch kết hợp học ngoại ngữ dành cho người lớn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Cracow được liệt kê trong danh sách:: 4.3/5.0  (7 ý kiến đánh giá)
1 trường ngoại ngữ trong Cracow hiện có Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ) khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Ba Lan kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Cracow

PROLOG School of Polish, Cracow
4.3/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

 
Superintensive 15 (20 Group + 15 Individual) - High Season

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 10
990 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

990 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi PROLOG School of Polish chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ba Lan trực tuyến trên trang web này =
750 € Superintensive 15 (20 Group + 15 Individual) - High Season (Các khóa học Tiếng Ba Lan - Các buổi học 35 một tuần)
+ 190 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học 20.Thg 6.2016, 04.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 15.Thg 8.2016, 29.Thg 8.2016, 12.Thg 9.2016, 26.Thg 9.2016
 
Superintensive 15 (20 Group + 15 Individual) - Off Season

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 10
1070 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1070 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi PROLOG School of Polish chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ba Lan trực tuyến trên trang web này =
830 € Superintensive 15 (20 Group + 15 Individual) - Off Season (Các khóa học Tiếng Ba Lan - Các buổi học 35 một tuần)
+ 190 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc