X

Các Lớp Học Tiếng Tây Ban Nha Riêng Tư ở Cuzco, Peru

Cuzco - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Tây Ban Nha cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Cuzco được liệt kê trong danh sách:: 4.5/5.0  (17 ý kiến đánh giá)
4 trường ngoại ngữ trong Cuzco hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Cuzco

Amauta Spanish School, Cuzco
4.7/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

 
Best of Both Spanish lessons (20 group + 10 individual)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 8
905 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

905 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Amauta Spanish School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
530 US$ Best of Both Spanish lessons (20 group + 10 individual) (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 30 một tuần)
+ 330 US$ Khu Nhà Ở, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 45 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
ECELA, Cuzco
ECELA  
L
 
Private 20

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1095 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1095 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ECELA chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
780 US$ Private 20 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 20 một tuần)
+ 240 US$ Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 75 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Enforex, Cuzco
Enforex  
L
4.7/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

 
One-to-One Course

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
875 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

875 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Enforex chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
480 US$ One-to-One Course (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 20 một tuần)
+ 330 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 65 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Super Intensive (20 group + 10 individual)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 6
925 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

925 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Enforex chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
530 US$ Super Intensive (20 group + 10 individual) (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 30 một tuần)
+ 330 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 65 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Máximo Nivel, Cuzco
4.3/5.0  (10 ý kiến đánh giá)

 
Spanish Program - Private 5

Buổi học một tuần: 5  | Số người tối đa của nhóm : 1
440 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

440 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Máximo Nivel chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
140 US$ Spanish Program - Private 5 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 5 một tuần)
+ 300 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng ba, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Spanish Program - Private 10

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
580 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

580 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Máximo Nivel chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
280 US$ Spanish Program - Private 10 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 10 một tuần)
+ 300 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng ba, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Spanish Program - Private 15

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 1
720 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

720 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Máximo Nivel chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
420 US$ Spanish Program - Private 15 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 15 một tuần)
+ 300 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng ba, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc