X

Học Việc & Học Tiếng Anh tại Dublin, Ireland

Dublin - Tiếng Anh & Chương Trình Học Việc
1 trường ngoại ngữ trong Dublin cung cấp các khóa học Tiếng Anh & Chương Trình Học Việc từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần đã bao gồm nhà ở.
Đánh giá tổng quan các trường ở Dublin được liệt kê trong danh sách::
4.2/5.0 (10 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày

Làm gì ở Dublin

Trinity College
Trinity College
Dublinia
Dublinia
St Stephen's Green
St Stephen's Green