X

Các Lớp Học Tiếng Anh Riêng Tư ở Dublin, Ireland

Dublin - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Anh cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể cân nhắc chương trình học ngoại ngữ hòa nhập ở Dublin, Ireland để học Tiếng Anh tại nhà của giáo viên.
Đánh giá tổng quan các trường ở Dublin được liệt kê trong danh sách:: 4.2/5.0  (269 ý kiến đánh giá)
4 trường ngoại ngữ trong Dublin hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Dublin

Centre of English Studies (CES), Dublin
4.2/5.0  (143 ý kiến đánh giá)

 
Combination Course (20 group + 5 individual)

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 14
1471 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1471 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centre of English Studies (CES) chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1051 € Combination Course (20 group + 5 individual) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần)
+ 420 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
One-to-One Executive Plus

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
1780 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1780 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centre of English Studies (CES) chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1360 € One-to-One Executive Plus (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 10 một tuần)
+ 420 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kenilworth Language Institute, Dublin
4.3/5.0  (58 ý kiến đánh giá)

 
One-to-one classes

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
1630 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1630 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kenilworth Language Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1200 € One-to-one classes (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 10 một tuần)
+ 390 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 40 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Language in Dublin, Dublin
3.9/5.0  (60 ý kiến đánh giá)

 
One-to-One (General or Business)

Buổi học một tuần: 5  | Số người tối đa của nhóm : 1
914 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

914 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language in Dublin chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
540 € One-to-One (General or Business) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 5 một tuần)
+ 324 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
The Linguaviva Centre, Dublin
4.2/5.0  (8 ý kiến đánh giá)

 
Combination Course (20 General + 6 Private)

Buổi học một tuần: 26  | Số người tối đa của nhóm : 12
1355 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1355 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi The Linguaviva Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
900 € Combination Course (20 General + 6 Private) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 26 một tuần)
+ 385 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày

Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc