X

Khóa học dự bị đại học / Pathway Khóa học ở Exeter, Anh

Exeter - Chuẩn Bị Vào Đại Học / Pathway
1 trường ngoại ngữ trong Exeter cung cấp các khóa học Chuẩn Bị Vào Đại Học / Pathway từ
cho một khóa học Tiếng Anh 12 tuần đã bao gồm nhà ở.

Các khóa học Tiếng Anh để chuẩn bị theo học đại học ở Exeter, Anh

Đánh giá tổng quan các trường ở Exeter được liệt kê trong danh sách::
4.3/5.0 (80 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 28

Vị trí: Trường ngôn ngữ

Loại chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế: Chung, không riêng cho lĩnh vực học nào

Nội dung khóa học:

75%bài học ngôn ngữ Tiếng Anh
25%Huấn luyện kỹ năng học thuật

Các trường đại học và cao đẳng hội viên:
2: Reading University, Plymouth University
Các trường đại học và cao đẳng bảo đảm việc làm:
2: Reading University, Plymouth University
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai