X

Các Khóa Học Ngoại Ngữ Chuyên Sâu về Tiếng Tây Ban Nha tại Guanajuato, Mexico

Guanajuato - Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ)
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha cấp tốc từ 30 tới buổi học một tuần ở Guanajuato, Mexico để có nhiều tiến bộ nhất trong thời gian hạn hẹp. Du lịch kết hợp học ngoại ngữ dành cho người lớn.
2 trường ngoại ngữ trong Guanajuato hiện có Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ) khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Guanajuato

Don Quijote / Solexico Language & Cultural Centers, Guanajuato
 
Executive Program 35 (20 group + 15 individual)

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 6
1415 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1415 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Don Quijote / Solexico Language & Cultural Centers chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
970 US$ Executive Program 35 (20 group + 15 individual) (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 35 một tuần)
+ 390 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 55 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Super Intensive 35 PLUS

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 5
929 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

929 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Plateros Spanish School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
600 US$ Super Intensive 35 PLUS (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 35 một tuần)
+ 294 US$ Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 35 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 5
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc