X

Các Khóa Học Ngoại Ngữ Chuyên Sâu về Tiếng Anh tại Honolulu, Hoa Kỳ

Honolulu - Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ)
1 trường ngoại ngữ trong Honolulu cung cấp các khóa học Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ) từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần đã bao gồm nhà ở.

Các khóa học Tiếng Anh cấp tốc từ 30 tới buổi học một tuần ở Honolulu, Hoa Kỳ để có nhiều tiến bộ nhất trong thời gian hạn hẹp. Du lịch kết hợp học ngoại ngữ dành cho người lớn.

Đánh giá tổng quan các trường ở Honolulu được liệt kê trong danh sách::
4.3/5.0 (41 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 35
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 35
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Bản đồ với vị trí các trường Tiếng Anh ở

onscroll="return false;">
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm