X

Khóa Học Kết Hợp Làm Tình Nguyện & Học Tiếng Tây Ban Nha

La Ceiba - Tiếng Tây Ban Nha & Chương Trình Tình Nguyện
1 trường ngoại ngữ trong La Ceiba hiện có Tiếng Tây Ban Nha & Chương Trình Tình Nguyện khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.
Đánh giá tổng quan các trường ở La Ceiba được liệt kê trong danh sách::
4.4/5.0 (18 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (24)
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm