Các Trường Dạy Tiếng Anh ở Luân Đôn, Anh

Luân Đôn
Tìm trường Tiếng Anh tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. So sánh chất lượng, ý kiến đánh giá và các lời đề nghị về khóa học Tiếng Anh cho người lớn và học sinh sinh viên tại Luân Đôn. Bạn cũng có thể so sánh các khóa học dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ở Luân Đôn.
Học viên đánh giá chung các trường ở Luân Đôn: 4.0/5.0  (472 ý kiến đánh giá)
13 trường ngoại ngữ trong Luân Đôn, giá dao động từ 680 GBP đến 940 GBP cho khóa học Tiếng Anh 2 tuần đã bao gồm chỗ ở.

Luân Đôn

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

770 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi A2Z School of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
360 GBP Callan PLUS (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần)
+ 360 GBP , Phòng đơn, Ăn sáng
+ 50 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (36 ý kiến đánh giá)
Chất lượng giảng dạy: 4.2/5.0
Hoạt Động Xã Hội: 3.6/5.0

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

703 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centre of English Studies (CES) chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
360 GBP Standard General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần)
+ 343 GBP Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (13 ý kiến đánh giá)
Chất lượng giảng dạy: 4.5/5.0
Hoạt Động Xã Hội: 3.8/5.0

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

790 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Clubclass chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
400 GBP General English - Standard (GES) - Morning (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần)
+ 310 GBP Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ - Dạng Tiêu Chuẩn - Khu 3, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (27 ý kiến đánh giá)
Chất lượng giảng dạy: 4.1/5.0
Hoạt Động Xã Hội: 3.4/5.0

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

930 GBP =
510 GBP General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần)
+ 380 GBP Nh, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 40 GBP Phí hành chính của trường

Các khóa học Tiếng Anh
ISIS   Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Luân Đôn Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Anh
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (16 ý kiến đánh giá)
Chất lượng giảng dạy: 4.4/5.0
Hoạt Động Xã Hội: 4.1/5.0

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

859 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ISIS chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
474 GBP General English Morning 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần)
+ 300 GBP Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 85 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (7 ý kiến đánh giá)
Chất lượng giảng dạy: 4.4/5.0
Hoạt Động Xã Hội: 4.0/5.0

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

869 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings Education chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
528 GBP Compact Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần)
+ 266 GBP Ở nhà người bản xứ, Phòng hai giường đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 75 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (46 ý kiến đánh giá)
Chất lượng giảng dạy: 4.2/5.0
Hoạt Động Xã Hội: 3.8/5.0

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

774 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language In London chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
420 GBP General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần)
+ 314 GBP , Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 40 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (59 ý kiến đánh giá)
Chất lượng giảng dạy: 3.8/5.0
Hoạt Động Xã Hội: 3.6/5.0

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

680 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International - Central chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
340 GBP Standard 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần)
+ 270 GBP Ở nhà người bản xứ khu 4 - 6, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 70 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.8/5.0  (16 ý kiến đánh giá)
Chất lượng giảng dạy: 3.9/5.0
Hoạt Động Xã Hội: 3.7/5.0

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

680 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International - Hampstead chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
340 GBP Standard 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần)
+ 270 GBP Ở nhà người bản xứ (khu 4-6), Phòng đơn, Ăn sáng
+ 70 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.9/5.0  (146 ý kiến đánh giá)
Chất lượng giảng dạy: 4.0/5.0
Hoạt Động Xã Hội: 3.1/5.0

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

832 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Select English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
524 GBP Summer General English Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần)
+ 258 GBP Khu Nhà Ở Của Trường, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 50 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.8/5.0  (5 ý kiến đánh giá)
Chất lượng giảng dạy: 4.4/5.0
Hoạt Động Xã Hội: 4.3/5.0

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

870 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Skola - English in London, Soho chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
440 GBP General English 21 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 21 một tuần)
+ 430 GBP , Phòng đơn, Không có bữa ăn

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (89 ý kiến đánh giá)
Chất lượng giảng dạy: 4.2/5.0
Hoạt Động Xã Hội: 3.8/5.0

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

940 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi St George International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
510 GBP Standard (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần)
+ 365 GBP Ở Nhà Người Bản Xứ Khu 4&5, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 65 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.9/5.0  (10 ý kiến đánh giá Luân Đôn)
4.3/5.0  (160 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)
Chất lượng giảng dạy: 4.1/5.0
Hoạt Động Xã Hội: 3.6/5.0

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

2090 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
2090 GBP Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần)
+ 0 GBP Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Luân Đôn:  London, thủ đô của Nước Anh, là một trong những thành phố thú vị và thu hút có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới. Tại đây bạn sẽ thấy tháp đồng hồ nổi tiếng thế giới Big Ben, Cung Điện Buckingham và Tu Viện Westminster. Thành phố còn có một loạt các địa điểm mua sắm và văn hóa đặc biệt lý thú, không giống như ở Châu Âu, cũng như các buổi biểu diễn nhà hát sáng tạo nhất, các buổi triển lãm và trưng bày nghệ thuật cùng rất nhiều các quán rượu điển hình với các nhà hàng quốc tế. Không tìm ra thông tin mình đang tìm kiếm? So sánh thêm Tiếng Anh các trường Birmingham, Bournemouth, Brighton, Bristol, Cambridge, Canterbury, Colchester, Exeter, Isle of Wight, Lake District, Leeds, Liverpool, Manchester, Nottingham, Oxford, Plymouth, Portsmouth, Stratford, Worthing hoặc xem so sánh của tất cả các trường ở Anh .
Trang web độc lập được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới nhận đăng ký đặt chỗ các khóa học ngoại ngữ , các buổi học Tiếng Anh & các lớp học Tiếng Anh & các chương trình học Tiếng Anh ở nước ngoài tại các trường Tiếng Anh ở Anh.
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc