Các Khóa Chuẩn Bị Vào Đại Học tại Los Angeles, Hoa Kỳ

Los Angeles - Chuẩn Bị Vào Đại Học
Các khóa học Tiếng Anh để chuẩn bị theo học đại học ở Los Angeles, Hoa Kỳ
Đánh giá tổng quan các trường ở Los Angeles được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (8 ý kiến đánh giá)
2 trường ngoại ngữ trong Los Angeles hiện có Chuẩn Bị Vào Đại Học khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Los Angeles

FLS Citrus College, Los Angeles
 
Academic English

Buổi học một tuần: 36  | Số người tối đa của nhóm : 15
1610 USD

Giá (2 tuần):

1610 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi FLS Citrus College chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
960 USD Academic English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 36 một tuần)
+ 500 USD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kings, Los Angeles
Kings  
XL
4.1/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

 
Graduate Preparation Program

Buổi học một tuần: 32  | Số người tối đa của nhóm : 12
1743 USD

Giá (2 tuần):

1743 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1072 USD Graduate Preparation Program (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 32 một tuần)
+ 506 USD Khu Nhà Mùa Hè - Phòng 4 giường ngủ, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 165 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 04.Thg 4.2016, 20.Thg 6.2016, 19.Thg 9.2016
 
Undergraduate Preparation Program

Buổi học một tuần: 32  | Số người tối đa của nhóm : 12
1841 USD

Giá (2 tuần):

1841 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1170 USD Undergraduate Preparation Program (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 32 một tuần)
+ 506 USD Khu Nhà Mùa Hè - Phòng 4 giường ngủ, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 165 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 28.Thg 3.2016, 20.Thg 6.2016, 19.Thg 9.2016
 
University Semester Abroad Program

Buổi học một tuần: 28  | Số người tối đa của nhóm : 12
3044 USD

Giá (2 tuần):

3044 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
2373 USD University Semester Abroad Program (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 28 một tuần)
+ 506 USD Khu Nhà Mùa Hè - Phòng 4 giường ngủ, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 165 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 17.Thg 8.2016

Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc