X

Học Tiếng Tây Ban Nha & Chơi Golf ở Madrid, Tây Ban Nha

Madrid - Tiếng Tây Ban Nha & Chơi Golf
1 trường ngoại ngữ trong Madrid cung cấp các khóa học Tiếng Tây Ban Nha & Chơi Golf từ
cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha 2 tuần đã bao gồm nhà ở.

Tham dự khóa học ngoại ngữ khi luyện tập môn đánh golf.

Đánh giá tổng quan các trường ở Madrid được liệt kê trong danh sách::
4.5/5.0 (2 ý kiến đánh giá)
Buổi học một tuần: 10
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Làm gì ở Madrid

Gran Vía
Gran Vía