X

Học Tiếng Anh & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên của bạn tại Melbourne, Úc

Melbourne - Học Tập & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên
1 trường ngoại ngữ trong Melbourne cung cấp các khóa học Học Tập & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần đã bao gồm nhà ở.

Chương trình hòa nhập Tiếng Anh thực sự khi sinh hoạt tại nhà giáo viên.

Đánh giá tổng quan các trường ở Melbourne được liệt kê trong danh sách::
5.0/5.0 (1 ý kiến đánh giá)
Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Làm gì ở Melbourne

Chợ Queen Victoria
Chợ Queen Victoria
Thư viện Tiểu bang Victoria
Thư viện Tiểu bang Victoria
Vườn thực vật hoàng gia
Vườn thực vật hoàng gia
Hosier Lane
Hosier Lane
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm