X

Khóa Học Kết Hợp Làm Tình Nguyện & Học Tiếng Tây Ban Nha

Mérida - Tiếng Tây Ban Nha & Chương Trình Tình Nguyện
1 trường ngoại ngữ trong Mérida cung cấp các khóa học Tiếng Tây Ban Nha & Chương Trình Tình Nguyện từ
cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha 2 tuần đã bao gồm nhà ở.
Đánh giá tổng quan các trường ở Mérida được liệt kê trong danh sách::
4.0/5.0 (5 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm