Các Lớp Học Tiếng Anh Riêng Tư ở Miami, Hoa Kỳ

Miami - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Anh cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể cân nhắc chương trình học ngoại ngữ hòa nhập ở Miami, Hoa Kỳ để học Tiếng Anh tại nhà của giáo viên.
Đánh giá tổng quan các trường ở Miami được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (46 ý kiến đánh giá)
3 trường ngoại ngữ trong Miami hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Miami

 
One to One

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
2425 USD

Giá (2 tuần):

2425 USD =
1500 USD One to One (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 10 một tuần)
+ 765 USD Ở Nhà Người Bản Xứ - Đơn, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 160 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Open Hearts Language Academy, Miami
4.0/5.0  (38 ý kiến đánh giá)

 
One to One General English

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
1730 USD

Giá (2 tuần):

1730 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Open Hearts Language Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1040 USD One to One General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 10 một tuần)
+ 570 USD Khu Nhà Brickell (Chỉ vào mùa hè), Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 120 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Rennert International, Miami
4.0/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

 
Part-Time Professional Private

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 1
3520 USD

Giá (2 tuần):

3520 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
2770 USD Part-Time Professional Private (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 15 một tuần)
+ 595 USD Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 155 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Professional Combination (15 Group + 15 Private)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 5
4700 USD

Giá (2 tuần):

4700 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3950 USD Professional Combination (15 Group + 15 Private) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần)
+ 595 USD Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 155 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 5
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
*bắt buộc