Các Khóa Chuẩn Bị Vào Đại Học tại Milan, Ý

Milan - Chuẩn Bị Vào Đại Học
Các khóa học Tiếng Ý để chuẩn bị theo học đại học ở Milan, Ý
Đánh giá tổng quan các trường ở Milan được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (104 ý kiến đánh giá)
3 trường ngoại ngữ trong Milan hiện có Chuẩn Bị Vào Đại Học khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Ý kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Milan

Centro Studi F.D. ELLCI, Milan
4.2/5.0  (8 ý kiến đánh giá)

 
University Preparation Course

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 12
728 €

Giá (2 tuần):

728 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centro Studi F.D. ELLCI chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
328 € University Preparation Course (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 20 một tuần)
+ 320 € Căn hộ ở chung, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Linguadue, Milan
Linguadue  
XL
4.0/5.0  (62 ý kiến đánh giá)

 
Preparatory Course for University

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1060 €

Giá (2 tuần):

1060 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Linguadue chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
650 € Preparatory Course for University (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 30 một tuần)
+ 330 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 6.2016, 04.Thg 7.2016
 
Preparatory for Italian University in English

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1195 €

Giá (2 tuần):

1195 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Linguadue chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
785 € Preparatory for Italian University in English (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 30 một tuần)
+ 330 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học: 04.Thg 7.2016
Scuola Leonardo da Vinci, Milan
4.3/5.0  (34 ý kiến đánh giá)

 
Italian Plus Creative Arts

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 12
662 €

Giá (2 tuần):

662 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Scuola Leonardo da Vinci chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
332 € Italian Plus Creative Arts (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 20 một tuần)
+ 260 € Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học: 01.Thg 2.2016
 
Academic School Year - Gap Year

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 12
701 €

Giá (2 tuần):

701 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Scuola Leonardo da Vinci chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
371 € Academic School Year - Gap Year (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 20 một tuần)
+ 260 € Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 02.Tháng Năm.2016, 12.Thg 9.2016
 
University Preparation Course

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 12
1043 €

Giá (2 tuần):

1043 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Scuola Leonardo da Vinci chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
713 € University Preparation Course (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 35 một tuần)
+ 260 € Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016, 08.Thg 8.2016
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc