X

Các Lớp Học Tiếng Nga Riêng Tư ở Mát-xcơ-va, Nga

Mát-xcơ-va - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Nga cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Mát-xcơ-va được liệt kê trong danh sách:: 4.2/5.0  (19 ý kiến đánh giá)
2 trường ngoại ngữ trong Mát-xcơ-va hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Nga kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Mát-xcơ-va

CREF  
XL
Giá thấp nhất cho khóa học căn bản kèm ăn ở tại Mát-xcơ-va
4.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

 
Individual tuition

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
1060 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1060 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi CREF chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nga trực tuyến trên trang web này =
500 € Individual tuition (Các khóa học Tiếng Nga - Các buổi học 10 một tuần)
+ 500 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 60 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Business individual lessons

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1560 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1560 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi CREF chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nga trực tuyến trên trang web này =
1000 € Business individual lessons (Các khóa học Tiếng Nga - Các buổi học 20 một tuần)
+ 500 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 60 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Liden & Denz Language Centre, Mát-xcơ-va
4.2/5.0  (17 ý kiến đánh giá)

 
One-to-One Standard or Total Immersion

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
2070 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2070 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Liden & Denz Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nga trực tuyến trên trang web này =
1560 € One-to-One Standard or Total Immersion (Các khóa học Tiếng Nga - Các buổi học 20 một tuần)
+ 420 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 90 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
One-to-One Intensive

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 1
2830 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2830 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Liden & Denz Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nga trực tuyến trên trang web này =
2320 € One-to-One Intensive (Các khóa học Tiếng Nga - Các buổi học 30 một tuần)
+ 420 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 90 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
One-to-One Crash

Buổi học một tuần: 40  | Số người tối đa của nhóm : 1
3420 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

3420 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Liden & Denz Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nga trực tuyến trên trang web này =
2910 € One-to-One Crash (Các khóa học Tiếng Nga - Các buổi học 40 một tuần)
+ 420 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 90 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc