X

Học Việc & Học Tiếng Pháp tại Nice, Pháp

Nice - Tiếng Pháp & Chương Trình Học Việc
1 trường ngoại ngữ trong Nice hiện có Tiếng Pháp & Chương Trình Học Việc khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Pháp kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.
Đánh giá tổng quan các trường ở Nice được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (53 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Các hạng mục khoá học (11) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (18)