X

Học Việc & Học Tiếng Pháp tại Nice, Pháp

Nice - Tiếng Pháp & Chương Trình Học Việc
1 trường ngoại ngữ trong Nice cung cấp các khóa học Tiếng Pháp & Chương Trình Học Việc từ
cho một khóa học Tiếng Pháp 2 tuần đã bao gồm nhà ở.
Đánh giá tổng quan các trường ở Nice được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (56 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai