X

Các Khóa Học Tiếng Pháp Thương Mại ở Nice, Pháp

Nice
1 trường ngoại ngữ trong Nice hiện có Ngôn Ngữ Thương Mại, Học Theo Nhóm khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Pháp kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Mục này đã liệt kê ra các khóa học theo nhóm.

Đánh giá tổng quan các trường ở Nice được liệt kê trong danh sách::
4.0/5.0 (82 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường: XL
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 18.Thg 7.2016, 22.Thg 8.2016, 05.Thg 9.2016, 17.Thg 10.2016, 14.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (10)