X

Các Khóa Học Tiếng Pháp Thương Mại ở Nice, Pháp

Nice - Ngôn Ngữ Thương Mại, Học Theo Nhóm
1 trường ngoại ngữ trong Nice cung cấp các khóa học Ngôn Ngữ Thương Mại, Học Theo Nhóm từ
cho một khóa học Tiếng Pháp 2 tuần đã bao gồm nhà ở.

Mục này đã liệt kê ra các khóa học theo nhóm.

Đánh giá tổng quan các trường ở Nice được liệt kê trong danh sách::
4.0/5.0 (88 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016, 17.Thg 10.2016, 14.Thg 11.2016