Các Lớp Học Spanish Riêng Tư ở Thành phố Panama, Panama

Các buổi học Spanish cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
2 trường ngoại ngữ trong Thành phố Panama hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ 781 USD tới 1330 USD cho một khóa học Spanish kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Thành phố Panama

Giá (2 tuần):

1330 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi EPA! Español en Panamá chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
930 USD Super intensive (20 group + 10 individual) (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 30 một tuần)
+ 350 USD Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 7
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Giá (2 tuần):

781 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Spanish in the City chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
600 USD Standard Spanish + Tutoring (20 group + 5 individual) (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 25 một tuần)
+ 156 USD Nhà Nghỉ ở Thành Phố Panama, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 25 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc