Các Lớp Học Tiếng Tây Ban Nha Riêng Tư ở Thành phố Panama, Panama

Các buổi học Tiếng Tây Ban Nha cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
2 trường ngoại ngữ trong Thành phố Panama hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Thành phố Panama

EPA! Español en Panamá, Thành phố Panama
 
Super intensive (20 group + 10 individual)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 7
1335 USD

Giá (2 tuần):

1335 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi EPA! Español en Panamá chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
930 USD Super intensive (20 group + 10 individual) (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 30 một tuần)
+ 355 USD Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 7
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Spanish in the City, Thành phố Panama
 
Standard Spanish + Tutoring (20 group + 5 individual)

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 6
781 USD

Giá (2 tuần):

781 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Spanish in the City chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
600 USD Standard Spanish + Tutoring (20 group + 5 individual) (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 25 một tuần)
+ 156 USD Nhà Nghỉ ở Thành Phố Panama, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 25 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Specialized - Private Spanish

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
901 USD

Giá (2 tuần):

901 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Spanish in the City chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
720 USD Specialized - Private Spanish (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 20 một tuần)
+ 156 USD Nhà Nghỉ ở Thành Phố Panama, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 25 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc