X

Các Lớp Học Tiếng Thái Riêng Tư ở Phuket, Thái Lan

Các buổi học Tiếng Thái cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
1 trường ngoại ngữ trong Phuket hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Thái kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Phuket

Patong Language School, Phuket
 
Private Thai lessons

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
31680 THB 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

31680 THB Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Patong Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Thái trực tuyến trên trang web này =
23000 THB Private Thai lessons (Các khóa học Tiếng Thái - Các buổi học 20 một tuần)
+ 8680 THB Khách Sạn Hillside - mùa thấp điểm, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Private English with a native speaker

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
31680 THB 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

31680 THB Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Patong Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Thái trực tuyến trên trang web này =
23000 THB Private English with a native speaker (Các khóa học Tiếng Thái - Các buổi học 20 một tuần)
+ 8680 THB Khách Sạn Hillside - mùa thấp điểm, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Private English with a Thai teacher

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
31680 THB 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

31680 THB Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Patong Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Thái trực tuyến trên trang web này =
23000 THB Private English with a Thai teacher (Các khóa học Tiếng Thái - Các buổi học 20 một tuần)
+ 8680 THB Khách Sạn Hillside - mùa thấp điểm, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc