X

Khóa học dự bị đại học / Pathway Khóa học ở Pichilemu, Chi-lê

Pichilemu - Chuẩn Bị Vào Đại Học / Pathway
1 trường ngoại ngữ trong Pichilemu hiện có Chuẩn Bị Vào Đại Học / Pathway khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha để chuẩn bị theo học đại học ở Pichilemu, Chi-lê

Đánh giá tổng quan các trường ở Pichilemu được liệt kê trong danh sách::
5.0/5.0 (2 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 16

Vị trí: Trường ngôn ngữ

Có chương trình chuyên biệt:
  • thương mại
  • Khoa học Xã hội
  • Khoa học
  • Lịch sử
  • Ngôn ngữ

Nội dung khóa học:

100%bài học ngôn ngữ Tiếng Tây Ban Nha

Các trường đại học và cao đẳng hội viên:
1: Brookhaven College
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (9)
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm