X

Các Lớp Học Tiếng Tây Ban Nha Riêng Tư ở Quito, Ecuador

Quito - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Tây Ban Nha cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Quito được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá)
1 trường ngoại ngữ trong Quito hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Quito

Don Quijote / Academia Columbus, Quito
4.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

 
Individual Tuition 15

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 1
803 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

803 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Don Quijote / Academia Columbus chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
450 US$ Individual Tuition 15 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 15 một tuần)
+ 298 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 55 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Individual tuition 20

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
911 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

911 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Don Quijote / Academia Columbus chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
558 US$ Individual tuition 20 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 20 một tuần)
+ 298 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 55 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Combined (20 group + 10 individual)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 6
1003 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1003 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Don Quijote / Academia Columbus chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
650 US$ Combined (20 group + 10 individual) (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 30 một tuần)
+ 298 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 55 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Individual tuition 30

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 1
1131 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1131 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Don Quijote / Academia Columbus chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
778 US$ Individual tuition 30 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 30 một tuần)
+ 298 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 55 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc