X

Thực tập và Các Khóa Học Tiếng Ý ở Rome, Ý

Rome - Chương Trình Thực Tập
1 trường ngoại ngữ trong Rome hiện có Chương Trình Thực Tập khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Ý kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Là một phần thuộc khóa học Tiếng Ý sơ bộ mà học viên đang tham gia, học viên sẽ làm việc dưới dạng thực tập tại các công ty địa phương hoặc các cơ quan nhà nước.

Đánh giá tổng quan các trường ở Rome được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (99 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Các hạng mục khoá học (17) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (8)