X

Thực tập và Các Khóa Học Tiếng Tây Ban Nha ở Salamanca, Tây Ban Nha

Salamanca - Chương Trình Thực Tập
1 trường ngoại ngữ trong Salamanca cung cấp các khóa học Chương Trình Thực Tập từ
cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha 2 tuần đã bao gồm nhà ở.

Là một phần thuộc khóa học Tiếng Tây Ban Nha sơ bộ mà học viên đang tham gia, học viên sẽ làm việc dưới dạng thực tập tại các công ty địa phương hoặc các cơ quan nhà nước.

Đánh giá tổng quan các trường ở Salamanca được liệt kê trong danh sách::
4.2/5.0 (46 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm