X

Các Lớp Học Tiếng Đức Riêng Tư ở Salzburg, Áo

Salzburg - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Đức cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Salzburg được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (27 ý kiến đánh giá)
1 trường ngoại ngữ trong Salzburg hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Đức kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Salzburg

Inlingua Salzburg, Salzburg
4.1/5.0  (27 ý kiến đánh giá)

 
Intensive Individual (10)

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
1493 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1493 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Inlingua Salzburg chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
1155 € Intensive Individual (10) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 10 một tuần)
+ 338 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Standard Deutsch Plus (15 Group + 10 Individual)

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 8
2010 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2010 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Inlingua Salzburg chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
1672 € Standard Deutsch Plus (15 Group + 10 Individual) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần)
+ 338 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học 04.Thg 1.2016, 01.Thg 2.2016, 07.Thg 3.2016, 04.Thg 4.2016, 02.Tháng Năm.2016, 06.Thg 6.2016, 04.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 05.Thg 9.2016, 03.Thg 10.2016, 07.Thg 11.2016, 05.Thg 12.2016
 
Intensive Individual (20)

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
2648 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2648 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Inlingua Salzburg chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
2310 € Intensive Individual (20) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần)
+ 338 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Intensive Individual (30)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 1
3668 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

3668 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Inlingua Salzburg chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
3330 € Intensive Individual (30) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 30 một tuần)
+ 338 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Intensive Crash Course (40)

Buổi học một tuần: 40  | Số người tối đa của nhóm : 1
4648 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

4648 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Inlingua Salzburg chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
4310 € Intensive Crash Course (40) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 40 một tuần)
+ 338 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc