X

Các Lớp Học Tiếng Tây Ban Nha Riêng Tư ở San Jose, Costa Rica

San Jose - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Tây Ban Nha cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể cân nhắc chương trình học ngoại ngữ hòa nhập ở San Jose, Costa Rica để học Tiếng Tây Ban Nha tại nhà của giáo viên.
Đánh giá tổng quan các trường ở San Jose được liệt kê trong danh sách:: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)
2 trường ngoại ngữ trong San Jose hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

San Jose

Academia Tica, San Jose
5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
One to One 10

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
860 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

860 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Academia Tica chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
540 US$ One to One 10 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 10 một tuần)
+ 320 US$ Khu Nhà Học Xá, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Combination Course (20 Group + 5 Individual)

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 6
1080 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1080 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Academia Tica chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
760 US$ Combination Course (20 Group + 5 Individual) (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 25 một tuần)
+ 320 US$ Khu Nhà Học Xá, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Intensive Combination Course (20 Group + 10 Individual)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 6
1300 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1300 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Academia Tica chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
980 US$ Intensive Combination Course (20 Group + 10 Individual) (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 30 một tuần)
+ 320 US$ Khu Nhà Học Xá, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Máximo Nivel, San Jose
 
Spanish Program - Private 5

Buổi học một tuần: 5  | Số người tối đa của nhóm : 1
680 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

680 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Máximo Nivel chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
350 US$ Spanish Program - Private 5 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 5 một tuần)
+ 330 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Chung phòng (nhiều giường), Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Spanish Program - Private 10

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
1030 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1030 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Máximo Nivel chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
700 US$ Spanish Program - Private 10 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 10 một tuần)
+ 330 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Chung phòng (nhiều giường), Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Spanish Program - Private 15

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 1
1380 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1380 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Máximo Nivel chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
1050 US$ Spanish Program - Private 15 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 15 một tuần)
+ 330 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Chung phòng (nhiều giường), Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Spanish Program - Private 20

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1560 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1560 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Máximo Nivel chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
1230 US$ Spanish Program - Private 20 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 20 một tuần)
+ 330 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Chung phòng (nhiều giường), Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc