X

Các Lớp Học Tiếng Trung Quốc Riêng Tư ở Thượng Hải, Trung Quốc

Thượng Hải - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Trung Quốc cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể cân nhắc chương trình học ngoại ngữ hòa nhập ở Thượng Hải, Trung Quốc để học Tiếng Trung Quốc tại nhà của giáo viên.
Đánh giá tổng quan các trường ở Thượng Hải được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (10 ý kiến đánh giá)
3 trường ngoại ngữ trong Thượng Hải hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Trung Quốc kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Thượng Hải

Mandalingua Chinese Language School, Thượng Hải
 
Private Tutoring Intensive 15

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 1
9620 CNY 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

9620 CNY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mandalingua Chinese Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
5100 CNY Private Tutoring Intensive 15 (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 15 một tuần)
+ 4110 CNY Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 410 CNY Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Private Tutoring Intensive 20

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
11220 CNY 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

11220 CNY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mandalingua Chinese Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
6700 CNY Private Tutoring Intensive 20 (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 20 một tuần)
+ 4110 CNY Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 410 CNY Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Private Tutoring Intensive 25

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 1
12920 CNY 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

12920 CNY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mandalingua Chinese Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
8400 CNY Private Tutoring Intensive 25 (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 25 một tuần)
+ 4110 CNY Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 410 CNY Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Mandarin Rocks, Thượng Hải
4.0/5.0  (10 ý kiến đánh giá)

 
General Combined (20 group + 5 individual)

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 8
1560 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1560 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mandarin Rocks chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
880 US$ General Combined (20 group + 5 individual) (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 25 một tuần)
+ 595 US$ Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 85 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học 04.Thg 1.2016, 15.Thg 2.2016, 07.Thg 3.2016, 04.Thg 4.2016, 02.Tháng Năm.2016, 30.Tháng Năm.2016, 13.Thg 6.2016, 27.Thg 6.2016, 11.Thg 7.2016, 25.Thg 7.2016, 08.Thg 8.2016, 22.Thg 8.2016, 05.Thg 9.2016, 10.Thg 10.2016, 07.Thg 11.2016, 05.Thg 12.2016
 
Individual General Chinese

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1850 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1850 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mandarin Rocks chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
1170 US$ Individual General Chinese (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 20 một tuần)
+ 595 US$ Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 85 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
General Combined (20 group + 10 individual)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 8
1850 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1850 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mandarin Rocks chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
1170 US$ General Combined (20 group + 10 individual) (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 30 một tuần)
+ 595 US$ Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 85 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học 04.Thg 1.2016, 15.Thg 2.2016, 07.Thg 3.2016, 04.Thg 4.2016, 02.Tháng Năm.2016, 30.Tháng Năm.2016, 13.Thg 6.2016, 27.Thg 6.2016, 11.Thg 7.2016, 25.Thg 7.2016, 08.Thg 8.2016, 22.Thg 8.2016, 05.Thg 9.2016, 10.Thg 10.2016, 07.Thg 11.2016, 05.Thg 12.2016
 
Individual Business Chinese

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
2050 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2050 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mandarin Rocks chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
1370 US$ Individual Business Chinese (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 20 một tuần)
+ 595 US$ Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 85 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Thats Mandarin, Thượng Hải
 
Part-time private classes

Buổi học một tuần: 6  | Số người tối đa của nhóm : 1
4000 CNY 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

4000 CNY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Thats Mandarin chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
4000 CNY Part-time private classes (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 6 một tuần)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Intensive Private Classes

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
8400 CNY 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

8400 CNY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Thats Mandarin chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Trung Quốc trực tuyến trên trang web này =
8400 CNY Intensive Private Classes (Các khóa học Tiếng Trung Quốc - Các buổi học 20 một tuần)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc