X

Khóa Luyện Thi IELTS ở Sliema, Malta

Sliema
2 trường ngoại ngữ trong Sliema hiện có IELTS khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi IELTS.

Đánh giá tổng quan các trường ở Sliema được liệt kê trong danh sách::
3.9/5.0 (420 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường: L
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 10.Thg 10.2016
Các hạng mục khoá học (15) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (14)
Quy mô trường: L
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 6.5
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (16)