X

Khóa Luyện Thi TOEFL ở Sliema, Malta

Sliema - TOEFL
1 trường ngoại ngữ trong Sliema hiện có TOEFL khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi TOEFL.

Đánh giá tổng quan các trường ở Sliema được liệt kê trong danh sách::
3.9/5.0 (219 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 550
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (16)