X

Các Khóa Học Đào Tạo Giảng Viên ở Valletta, Malta

Các khóa học đào tạo chuyên về Tiếng Anh cấp chứng chỉ giáo viên dạy ngoại ngữ được công nhận. Tìm hiểu thêm Các Lớp Học Thương Mại Tổng Quát Theo Nhóm tại Valletta, Malta cho bất kỳ ngành nghề nào.
Đánh giá tổng quan các trường ở Valletta được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (43 ý kiến đánh giá)
1 trường ngoại ngữ trong Valletta hiện có Tiếng Anh trong Đào Tạo Giảng Viên khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Valletta

Easy School of Languages, Valletta
4.1/5.0  (43 ý kiến đánh giá)

 
English Language Teaching Methodology for Non-Native English Language Teachers in Late Primary/Early Secondary Schools

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 25
950 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

950 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Easy School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 € English Language Teaching Methodology for Non-Native English Language Teachers in Late Primary/Early Secondary Schools (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần)
+ 250 € Căn Hộ Tự Phục Vụ, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 25.Thg 7.2016 - 05.Thg 8.2016
 
English Language Development for Teachers plus CLIL Methodology for Secondary School Teachers

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 25
950 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

950 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Easy School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 € English Language Development for Teachers plus CLIL Methodology for Secondary School Teachers (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần)
+ 250 € Căn Hộ Tự Phục Vụ, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 22.Thg 8.2016, 14.Thg 11.2016
 
English Language Development for Teachers and Staff working in Education: B1/B2 level of English

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 25
950 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

950 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Easy School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 € English Language Development for Teachers and Staff working in Education: B1/B2 level of English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần)
+ 250 € Căn Hộ Tự Phục Vụ, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 20.Thg 6.2016 - 24.Thg 6.2016, 20.Thg 6.2016 - 01.Thg 7.2016, 04.Thg 7.2016 - 08.Thg 7.2016, 04.Thg 7.2016 - 15.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016 - 22.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016 - 29.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016 - 05.Thg 8.2016, 22.Thg 7.2016 - 26.Thg 8.2016, 21.Thg 11.2016 - 25.Thg 11.2016, 21.Thg 11.2016 - 01.Thg 12.2016
 
English Language Development + Using Innovative Methods to enhance Motivation – Primary Schools

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 25
950 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

950 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Easy School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 € English Language Development + Using Innovative Methods to enhance Motivation – Primary Schools (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần)
+ 250 € Căn Hộ Tự Phục Vụ, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 07.Thg 11.2016 - 11.Thg 11.2016
 
English Language Teaching Methodology for Non-Native English Language Teachers in Secondary Schools and Adult Education

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 25
950 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

950 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Easy School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 € English Language Teaching Methodology for Non-Native English Language Teachers in Secondary Schools and Adult Education (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần)
+ 250 € Căn Hộ Tự Phục Vụ, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
 
English Language Development for Teachers and Staff working in Education

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 25
950 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

950 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Easy School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 € English Language Development for Teachers and Staff working in Education (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần)
+ 250 € Căn Hộ Tự Phục Vụ, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
 
English Language Development for Teachers + CLIL Methodology

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 25
950 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

950 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Easy School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 € English Language Development for Teachers + CLIL Methodology (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần)
+ 250 € Căn Hộ Tự Phục Vụ, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 25.Thg 4.2016 - 29.Thg 4.2016, 22.Thg 8.2016 - 26.Thg 8.2016, 14.Thg 11.2016 - 18.Thg 11.2016
 
English development for Teachers + using ICT Tools to enhance Language Learning in Primary Schools

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 25
950 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

950 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Easy School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 € English development for Teachers + using ICT Tools to enhance Language Learning in Primary Schools (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần)
+ 250 € Căn Hộ Tự Phục Vụ, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 01.Thg 8.2016 - 05.Thg 8.2016
 
English for Teachers, English Language Development for Teachers + using ICT Tools to enhance Learning in Secondary School

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 25
950 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

950 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Easy School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 € English for Teachers, English Language Development for Teachers + using ICT Tools to enhance Learning in Secondary School (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần)
+ 250 € Căn Hộ Tự Phục Vụ, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 18.Thg 7.2016 - 22.Thg 7.2016
 
English for Teachers - CLIL Methodology

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 25
950 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

950 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Easy School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 € English for Teachers - CLIL Methodology (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần)
+ 250 € Căn Hộ Tự Phục Vụ, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016 - 08.Thg 7.2016
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc