X

Các Khóa Học Đào Tạo Giảng Viên ở Valletta, Malta

Valletta
1 trường ngoại ngữ trong Valletta hiện có Tiếng Anh trong Đào Tạo Giảng Viên khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học đào tạo chuyên về Tiếng Anh cấp chứng chỉ giáo viên dạy ngoại ngữ được công nhận. Tìm hiểu thêm Các Lớp Học Thương Mại Tổng Quát Theo Nhóm tại Valletta, Malta cho bất kỳ ngành nghề nào.

Đánh giá tổng quan các trường ở Valletta được liệt kê trong danh sách::
4.0/5.0 (44 ý kiến đánh giá)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 25.Thg 7.2016 - 05.Thg 8.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (9)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 22.Thg 8.2016, 14.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (9)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 20.Thg 6.2016 - 01.Thg 7.2016, 04.Thg 7.2016 - 08.Thg 7.2016, 04.Thg 7.2016 - 15.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016 - 22.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016 - 29.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016 - 05.Thg 8.2016, 22.Thg 7.2016 - 26.Thg 8.2016, 21.Thg 11.2016 - 25.Thg 11.2016, 21.Thg 11.2016 - 01.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (9)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 07.Thg 11.2016 - 11.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (9)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (9)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Sơ cấp (A2)
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (9)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 22.Thg 8.2016 - 26.Thg 8.2016, 14.Thg 11.2016 - 18.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (9)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 01.Thg 8.2016 - 05.Thg 8.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (9)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 18.Thg 7.2016 - 22.Thg 7.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (9)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 25
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016 - 08.Thg 7.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (9)
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm